Wij staan klaar voor een mobiel Kruibeke

We staan met zijn allen steeds meer stil in het verkeer. En toch blijft de wagen vaak het enige alternatief. Dan spreken we nog niet van de negatieve impact van verkeer op onze levenskwaliteit. Ook verkeersveiligheid houdt ons wakker. Genoeg redenen voor CD&V om sterk in te zetten op veilige mobiliteit. We kiezen resoluut voor het STOP-principe: eerst de stappers, dan trappers, openbaar vervoer en dan de wagen. We willen in eerste instantie de fiets-, voetpaden en trage verbindingswegen uitbreiden en onderhouden. Bovendien dromen we van een gemeente waar het een echt fietsparadijs is.

Veilige mobiliteit voor fietser en voetganger

 • CD&V wil investeren in bijkomende oversteekplaatsen, veilige voetgangerszones en brede fietspaden.
 • We kiezen voor een kindvriendelijke weginrichting die kinderen gemakkelijk begrijpen. Want ook zij moeten zich veilig en zelfstandig kunnen verplaatsen in hun buurt.
 • We willen de gewestweg aanpakken en zwaar verkeer vermijden door onze dorpskernen. CD&V wil praten met de buurgemeentes om het sluipverkeer naar Antwerpen gezamenlijk aan te pakken.
 • Bij wegenwerken nemen we minder-hinder-maatregelen op maat van fietsers en voetgangers.

Een beter openbaar vervoer

 • CD&V Kruibeke is voor een uitbreiding van de waterbus met onder andere een halte in Rupelmonde en een extra aanlegsteiger in Kruibeke.
 • We zijn vóór een bustraject over de E17, vanuit Beveren via het veer aan de Scheldelei, over Rupelmonde, met bushalte aan het station van Temse en zo naar Bornem.
 • De belbus moet blijven voor minder mobiele inwoners.

Fietsgemeente

 • CD&V Kruibeke wil via een fietsparlement in dialoog gaan met bewoners rond het lokaal fietsbeleid.
 • Voor ons zou elke beleidsbeslissing over mobiliteit eerst een fietstoets moeten ondergaan.
 • Wij stellen ook een fietsbudget en mobiliteitsdienst of mobiliteitsambtenaar voor.
 • Daarnaast promoten we fietstochten en stimuleren we werknemers van bedrijven om meer de fiets te nemen.
 • We gaan voor een dorpskern op maat van de fiets en zorgen voor optimale fietsverbindingen tussen de woonkernen en belangrijkste voorzieningen. Maar we willen ook investeren in veilige verbindingen met onze buurgemeenten zoals de fietsweg naar Haasdonk of een fietssnelweg in de Polders…
 • CD&V Kruibeke kiest voor fietsdeelsystemen, bijvoorbeeld aan de waterbus.

Parkeeroplossingen

 • We kiezen voor kleine bijkomende clusterparkings.
 • We maken slimme en efficiënte keuzes tussen bewonersparkeren, kortparkeren in functie van de lokale handelaars, parkeerplaatsen met elektrische laadpalen, fietsenstallingen op elk dorpsplein en aan bushokjes.
 • We zoeken oplossingen voor de milieuoverlast die het weekend- en nachtparkeren van vrachtwagens met zich meebrengt en brengen deze naar parkings aan de rand van de gemeente.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.