Wij staan klaar voor een ondernemend Kruibeke

We gingen bij zo’n 1000 gezinnen op huisbezoek in onze gemeente. Om te luisteren naar hun ideeën en bezorgdheden. En die zijn gelijklopend: elke bewoner ligt wakker van wat in zijn straat gebeurt. Wij gaan voor betaalbare, propere, groene en veilige buurten. Lokale handelaars en buurtintiatieven dragen bij tot een bruisende en gezellige dorpskern en verdienen onze steun. We belonen creativiteit en ondernemerschap. Voor CD&V Kruibeke moet bovendien de verdere ruimte-inname stoppen: we geven de open ruimte aan de landbouw en de natuur.

Gezellige en propere buurten

 • Wij vinden het logisch dat bewoners mee nadenken over de (her)inrichting van hun eigen buurt en de open ruimte. Ze krijgen een (virtueel) budget voor bijvoorbeeld bijkomende speelplaatsjes, groen, zitbanken, bloemen en bijen. Prioritaire buurten zijn de Lamperstraat, Wijk Schaudries, de Cauterhoek, het Schelleke, het Mercatoreiland, het Mercatorplein, site Altena en het centrum van Kruibeke, de invalswegen naar de Polders…
 • CD&V Kruibeke gaat voor aangename en gezellige onthaalpoorten aan de Polders van Kruibeke (onder andere Scheldelei, en Kallebeek).
 • We werken het masterplan Rupelmonde verder af met prioritair de afwerking van de kade en de site Gildenhuis, in overleg met privé-partners. Ook de pastorij-site en de aanleg van het kerkplein realiseren we volgens het masterplan en het ruimtelijk uitvoeringsplan.

 • We pakken de overlast in onze buurten aan. We stellen voor om voor zwerfvuil, hondenpoep, wildplakken en foutparkeren een GAS-reglement (gemeentelijke administratieve sanctie) in te voeren.
 • We herbekijken de plaatsing van vuilnisbakjes in onze gemeente.
 • Het onderhoud van de grachten, in samenwerking met de landbouw, blijft een prioriteit.

 • We houden acties om zwerfvuil langs wegen en op akkers en weilanden tegen te gaan.

Bruisende dorpen

 • Wij willen onze dorpskernen versterken. Dat betekent dat we ruimte creëren door bijvoorbeeld ondergronds parkeren en dat we meer functies combineren zoals woon-, werk-, ontspanningsmogelijkheden.
 • Voor de herinrichting van de Altena-site kiezen we voor gemengd wonen voor jong en oud (zowel privé als sociale woningbouw) met plaats voor groen, winkels en diensten. Ook de pastorij-site en de aanleg van het kerkplein realiseren we volgens het masterplan en het ruimtelijk uitvoeringsplan.
 • We geven handelszaken of een groepspraktijk in de dorpscentra hun plaats zoals voorzien in de ruimtelijke uitvoeringsplannen.
 • We steunen start-ups en pop-ups en ontwikkelen een startersbeleid.
 • We maken onze wekelijkse markten, jaarmarkten en kermissen opnieuw aantrekkelijk en blijven de maandelijkse  boerenmarkt ondersteunen.
 • CD&V Kruibeke wil ondernemers samenbrengen rond o.a. de noodzaak van het aanpassen van gebouwen of de invulling van leegstand.
 • We richten een loket “lokaal werk en ondernemen” op dat voor alle ondernemers, land- en tuinbouwers en middenstanders maar ook voor mensen die op zoek zijn naar werk in de eigen gemeente een duidelijk aanspreekpunt kan zijn.

Kruibeke op de kaart

 • In goede samenwerking met “De Polderij” bouwt CD&V Kruibeke de recreatieve troeven van de Polders van Kruibeke verder uit.
 • We gaan voor een aangepast fietsknooppuntennetwerk en realiseren wandelknooppunten. We integreren fietspaden en zachte wegen in ons toeristisch netwerk.
 • Onze klassiekers (kasteel Wissekerke, Getijdenmolen, Mercator) blijven we promoten. 
 • We pleiten voor het bewaren van de open ruimte en het mooie platteland, met blijvende aandacht voor de landbouw.

 • We bieden 3 kleine mobilhome-parkings aan.
 • We willen duidelijke, uniforme en goede bewegwijzering van belangrijke plaatsen in onze gemeente.
 • We ondersteunen en stimuleren activiteiten die het imago van de land- en tuinbouw bevorderen.

Goed beheer in jouw gemeente

 • Zorgen voor mensen is zorgen voor een efficiënt georganiseerde gemeente en een financieel verantwoord bestuur. We spelen open kaart en vragen inspraak. We bieden transparantie, ook over de evolutie van de financiële toestand van de gemeente via een jaarlijks informatiemoment.
 • We verduurzamen ons aankoopbeleid en leggen een aantal sociale en ecologische criteria op bij onze aankopen.
  CD&V vindt gedragssturende belastingen, zoals een heffing op leegstand en verkrotting, belangrijk.
 • We kiezen voor belastingen naar draagkracht.
 • We streven geen fusie na maar wel intergemeentelijke samenwerking waar mogelijk.
 • We blijven speciale aandacht schenken aan de nieuwe inwoners. Minstens één keer per jaar organiseren we een infomoment.
 • CD&V Kruibeke is voor de oprichting van een landbouwadviesraad.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.