Wij staan klaar voor een zorgzaam Kruibeke

Een zorgzame gemeente is een gemeente die de sociale behoeften van haar bewoners actief detecteert. Het betekent ook dat er zorg is voor preventie, veiligheid of duurzaamheid. CD&V wil dat elke Kruibekenaar toegang heeft tot de sociale grondrechten. We zijn dan ook een gastvrije gemeente waar iedereen telt.

zorg voor veiligheid

 • CD&V Kruibeke gaat voor handhaving en sociale controle op openbare plaatsen en in gevoelige buurten.
 • We zetten in op opzichters en straatverantwoordelijken en ondersteunen buurt- of wijkinformatienetwerken en buurt-WhatsApps.

strijd tegen armoede

 • CD&V gaat de strijd tegen armoede aan. Kinderarmoede, energie- en waterarmoede… armoede gaat over veel meer dan geen geld hebben. Het vraagt om complexe antwoorden en samenwerking met vele partners. We blijven de armoedetoets hanteren en betrekken de meest kwetsbaren via dialoog.
 • We ondersteunen kinderen en jongeren uit financieel beperkte gezinnen zoals eenoudergezinnen.
 • We blijven zorgen voor de opvang van daklozen via noodwoningen.
 • We nemen initiatieven tegen voedselverspilling en ondersteunen lokale voedselbedelingen.

lokaal sociaal beleid

 • Met de inkanteling van het OCMW in de gemeente, krijgt Kruibeke de kans om een eigen sociaal beleid uit te stippelen. We besparen niet op sociale dienstverlening maar gaan voor een goede afstemming tussen alle partners in het lokaal sociaal beleid.
 • We roepen het lokaal sociaal beleidsplatform terug samen en actualiseren het lokaal sociaal beleidsplan.
 • CD&V Kruibeke wil als bestuur de toegang tot de sociale grondrechten garanderen voor iedereen. Voor ons moet dienst- en hulpverlening dichtbij, toegankelijk en laagdrempelig zijn.
 • We waken over een goede samenwerking met Zorgpunt Waasland met betrekking tot het woonzorgcentrum Wissekerke.
 • Het aanbod in thuiszorg moet gegarandeerd zijn in onze gemeente.

zorg voor opvoeding en gezin

 • CD&V Kruibeke wil investeren in opvoedings- en gezinsondersteuning onder andere door gemeentelijke steun voor kinderen van gescheiden ouders, buurtwerk en samenwerking met cultuur, sport en jeugd.
 • We streven naar een zitdag van het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) in Kruibeke.

gezondheidszorg

 • We werken mee aan initiatieven zoals bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, dikkedarmkanker en baarmoederhalskanker.
 • We doen mee met campagnes zoals Tourneé Minerale, de Vaccinatieweek, Week van de Geestelijke Gezondheid en Week van de Valpreventie.
 • We werken samen met het Logo.
 • We blijven participeren in het constructief overleg met de huisartsenkring.
 • We promoten gezonde voeding en geven als gemeente hierin het voorbeeld.
 • We zetten aan tot meer beweging.

duurzame gemeente

 • CD&V kiest voor een duurzame gemeente: meer groen, energievriendelijk, meer levenskwaliteit.
 • We werken  verder aan een klimaatneutrale gemeente en ondersteunen renovaties van woningen.
 • We investeren in een energie-efficiënt gemeentelijk patrimonium, passen het wagenpark en de openbare verlichting verder aan.
 • Voor thuiswerkers bieden we flexwerkplekken aan in onze gemeentelijke gebouwen.
 • Wij kiezen voor een harmonisch park- en groenbeheer. We zorgen voor meer groen en bloemperken op straat.
 • We zijn voor een doordacht bermbeheer, dat betekent dat niet alle stroken gemaaid worden omwille van de biodiversiteit van planten en dieren.
 • We werken goed samen met de landbouw en kiezen voor een pesticidevrij beheer van openbaar domein en van privé-gronden.
 • De rol van de mina-raad is voor CD&V Kruibeke van belang. Zij zorgen voor belangrijke adviezen en sturen zo mee het milieu- en natuurbeleid.
 • We pakken de fijn stof aan met bijvoorbeeld subsidies voor hagen, bomen, groendaken en geveltuinen. Maar we durven ook maatregelen nemen naar aanleiding van de fijnstofmetingen, bijvoorbeeld aan de verkeerssluizen.
 • CD&V Kruibeke wil de plaatsing van windturbines enkel in de lijn van de grote verkeersader E17.
 • We willen de burgers centraal stellen in de participatie bij grote projecten en geven burgers de mogelijkheid hun steentje bij te dragen.
 • We tekenen voor een toekomstgericht rioleringsbeleid. Daarnaast zorgen we voor goed onderhouden rioleringen want een lekkende riool is vaak de boosdoener van wegverzakkingen, wateroverlast of geurhinder.
 • We ondersteunen landbouwers in het onderhoud van waterlopen en grachten. Zo voorkomen we wateroverlast.

Gastvrije gemeente

 • CD&V Kruibeke gaat voor een gastvrije gemeente. Mensen op de vlucht hebben ook recht op een sociaal netwerk, op een woning, op een job. We stimuleren hierbij het vrijwilligerswerk, creëren leerkansen voor Nederlands en zorgen voor een cultuurbeleving voor deze mensen.
 • We versterken de banden met onze zustergemeenten.
 • We blijven ons inspannen voor een FairTradeGemeente en voor de Wereldwinkel.
 • We blijven de goedwerkende Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) ondersteunen.
 • We handhaven het subsidiereglement voor 4de Pijlerinitiatieven.
 • We behouden en moderniseren het wereldinitiatief Umunsi Mukuru.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.