Ontdek onze CD&V mandatarissen en bestuurders in Kruibeke


Filip Vercauteren
Voorzitter CD&V Kruibeke
Gemeenteraadslid
Afgevaardigd beheerder AGB
Fractieleider
Lees meer
Isolde Coens
Afdelingsvoorzitter
Lees meer
Claire Perdaen
Afdelingssecretaris
Lees meer
Pia De Monie
OCMW-voorzitter
6de Schepen (van rechtswege)
Sociaal beleid: OCMW, Pensioenen, Welzijn Senioren
Vervangt burgemeester bij afwezigheid
Lees meer
Dirk De Ketelaere
1ste Schepen
Jeugd, Sport, Land- en Tuinbouw, Mobiliteit & Openbaar Vervoer, Openbare Markten en Jaarmarkten, Feestelijkheden, Dierenwelzijn
Lees meer
Geert De Corte
3de Schepen
Openbare Werken, Openbaar Groen, Lokale Economie en Ondernemen & Kerkfabrieken
Lees meer
Erik Blommaert
5e Schepen
Ruimtelijke Ordening, Bouw- en Verkavelingsvergunningen, Milieu en Natuur, Toerisme, Wonen, Communicatiebeleid en Erfgoed
Lees meer
Guido Paelinck
Voorzitter gemeenteraad
Gemeenteraadslid
Politieraad
Lees meer
Annick Huyghe
Gemeenteraadslid
Lees meer
Jan Van Raemdonck
Gemeenteraadslid
Politieraad
Lees meer
Johan Arnout
Gemeenteraadslid
Webmaster
Layout van het WIJ-blad
Lees meer
Dries Canfyn
OCMW-raadslid
Werkgroep Communicatie: Webmaster
Voorzitter Jongeren CD&V Kruibeke
Lees meer
Els De Bock
OCMW-raadslid
Lees meer
Maria Van Ruyssevelt
OCMW-raadslid
Voorzitster Vrouw & Maatschappij
PWA-voorzitster
Verantwoordelijke Ledenwerving
Lees meer
Thomas Laureys
Lees meer
Hubert De Gendt
Voorzitter Senioren
Lees meer
Lode Van Hoyweghen
Penningmeester
Verantwoordelijke Feestelijkheden
Lees meer