Aanleg site Mercator als ‘zorgsite’ in stroomversnelling


donderdag, 30 juni, 2016
Aanleg site Mercator als ‘zorgsite’ in stroomversnelling

Het project op de site Mercator in Rupelmonde (gronden voormalig rusthuis) komt in een stroomversnelling deze zomer. Binnenkort verkoopt het OCMW een deel (2/3 e ) van de gronden aan de beheerders van woonzorgcentrum Poldervliet. Zij breiden er hun bestaande aanbod van rusthuisbedden en assistentiewoningen uit. De start van de werken aan de zorgsite is voorzien na het bouwverlof in de zomer 2016. De zorgsite zal bestaan uit 32 erkende assistentiewoningen, een huisartsen- en kinepraktijk, een ontmoetingsruimte voor de bewoners van de assistentiewoningen en een groene binnenruimte met tuin en private parking. Hiermee realiseren de beheerders van wzc Poldervliet de doelstelling die het OCMW- en gemeentebestuur van Kruibeke voor ogen hadden in deze zone, namelijk opnieuw ruimte en faciliteiten voor zorg creëren. De assistentie voor de 32 woningen zal voorzien worden vanuit het wzc Poldervliet in Bazel. De trage weg tussen de Geeraard De Cremerstraat en Gravin Margaretalaan blijft behouden en zal worden geherwaardeerd. Deze groene verbinding past binnen de visie van het masterplan Rupelmonde om vanuit de polders een verbinding te maken met het centrum van Rupelmonde. Na het bouwverlof in de zomer 2016 starten de werken op het terrein, met als doelstelling om de site in de tweede helft van 2017 in gebruik te kunnen nemen. Er werd achter de schermen nauw samengewerkt met de dienst stedenbouw voor de nodige wijziging van de verkavelingsvergunning. De resterende grond (1/3 e van het perceel) zal in een latere fase gerealiseerd worden en zal, volgens het nieuwe Ruimtelijk Uitvoeringsplan van Rupelmonde, ruimte bieden aan betaalbare eengezinswoningen. Wie meer informatie wenst over de toekomstige assistentiewoningen, kan contact opnemen met wzc Poldervliet via tel. 03 291 13 00.