Bij-vriendelijke bloemenslinger aan de Kaai van Rupelmonde


woensdag, 9 november, 2016
Bij-vriendelijke bloemenslinger aan de Kaai van Rupelmonde

Volgende lente kan je genieten van een fraaie bloemenslinger aan de kaai van Rupelmonde. Het is de eerste concrete uitwerking van het bijenplan.

Voorgeschiedenis

Vlak na zijn aanstelling als gemeenteraadslid werd Johan Arnout aangesproken door enkele bezorgde imkers met de vraag om iets te ondernemen voor de bijen. Het gaat immers helemaal niet goed met onze bijen. Ziektes zoals de Varoa-mijt, ongelijkmatig voedselaanbod, leiden immers tot grote bijensterfte. Bijen zijn erg belangrijk voor de bestuiving van bloemen en planten en staan in voor onze eigen voedselvoorziening.

Na een verkennende studie over de problemen met bijen, blijkt dat er heel wat actie ondernomen kan worden. Zo kon je als gemeente een actieplan vinden in het “Charter Bij-vriendelijke gemeente”. Er werd een voorstel geformuleerd naar het college, dat deze doelstellingen prompt onderschreef.

Bijenwerkgroep

In de schoot van de milieudienst werd een bijenwerkgroep opgericht die dit actieplan zou uitwerken. De bijenwerkgroep kwam meerdere keren bijeen en heeft zeer zorgvuldig bepaald wat de gemeente kan doen.

Bij-vriendelijk Groenbeleid, een absolute noodzaak

Wilgen

Het is erg belangrijk om in het vroege voorjaar een voldoende wilgenkatjes te hebben. Wilgenstuifmeel is immers de eerste maaltijd van de pas uitgevlogen bijen. Daarom wordt voorgesteld om planmatig te knotten in een cyclus van 7 jaar, en niet alle wilgen in een gebied op het zelfde moment te knotten.

Bloembollen

Bloembollen zoals krokussen en hyacinten zijn erg gegeerd door de bijen. Bovendien zijn ze ook een prachtige verschijning in de lente.

Bloemenbermen

Bloemenbermen staan in voor een gelijkmatige aanbreng van stuifmeel. De keuze om eenjarig en meerjarig bloemmengsel te zaaien is bedoeld, om reeds in het eerste jaar resultaat te boeken, en tevens de bewerking van de grond in de opvolgende jaren te voorkomen.

Bloemenslinger voor een Prachtige Lente

De eerste realisatie van de bijenwerkgroep is heel bewust gekozen. We wilden dat onze bloemenslinger zichtbaar zou zijn en de buurt verfraait. Machinaal planten is erg duur, bovendien is de bevolking er nauwelijks of helemaal niet bij betrokken. Gerealiseerd met de buurtbewoners waardoor iedereen eigenaar wordt van de bloemenslinger. Iedereen die er aan meewerkte mag terecht fier zijn op zijn werk en koestert mooie herinneringen aan deze dag!

Erik Blommaert, Schepen van Milieu

Johan Arnout, Gemeenteraadslid en initiatiefnemer “Voor een Prachtige Lente!”