Kruibeke treedt toe tot “Zorgbedrijf Waasland”


maandag, 27 maart, 2017
Kruibeke treedt toe tot “Zorgbedrijf Waasland”

Na een positief advies van het college van burgemeester en schepenen en een positieve beslissing van de OCMW-raad, werd het dossier "Zorgbedrijf Waasland" goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 maart ‘17. 

Met deze oprichting wordt het openbare karakter van de zorg behouden en kan er door schaalvergroting efficiënter gewerkt worden. Bovendien zullen de bewoners profiteren van een betere dienstverlening.

Een zorgbedrijf in de regio van het Waasland heeft heel wat te bieden. Met een bovenlokale bedrijfsvoering, die inzet op versterking van buurtgerichte zorg, slaagt een zorgbedrijf erin om het openbaar aanbod te verankeren. De toegankelijkheid en de betaalbaarheid van thuiszorgdiensten, lokale dienstencentra, woonzorgcentra,… kunnen hiermee gegarandeerd worden.

In het huidige zorglandschap is het echt noodzakelijk dat elke burger deze garantie krijgt. Er zijn dan ook heel wat uitdagingen. Niet alleen leidt de toenemende vergrijzing tot meer gediversifieerde zorgvragen, bovendien kan je in de regio ook een sterk stijgende vraag naar thuis ondersteunende diensten vaststellen. Daarnaast staan de mantelzorgers onder druk en voedt de afbouw van het aantal ligdagen in ziekenhuizen en psychiatrische bedden de toenemende vraag naar thuiszorg nog verder.

Schepen van sociaal beleid en OCMW-voorzitter Pia De Monie is zeer tevreden dat het bestuur deze beslissing heeft genomen “Samen met de woonzorgcentra en thuiszorgdiensten uit de regio zullen we een sterke ZORGspeler worden. De zorg blijft heel dicht bij onze bewoners en de lokale woonzorgcentra en thuiszorgdiensten blijven hun huidige werking behouden. Meer nog, de poetsdienst zal uitgebreid worden met zorg aan huis.”

Het zorgbedrijf wil o.a. de buurtwerking en de mantelzorg versterken, maar ook herstelverblijf en andere doelgroepenwerking inrichten. Verder zal het zorgbedrijf ook de lacunes in het zorglandschap opsporen, zoals bv. bewoners met Korsakov, NAH (niet aangeboren hersenafwijking), ouderen met een beperking... en tot meer vraaggerichte zorg overgaan. Daarbij moeten zorgafhankelijke ouderen meer eigen inbreng hebben in de aangereikte oplossingen.

"Het personeel gaat over van het OCMW-bestuur naar een OCMW-vereniging en behoudt alle rechten”, zegt De Monie. “Om een werkbaar zorgbedrijf te creëren zijn sommige specifieke voordelen uit de verschillende besturen op elkaar afgestemd. Zo zal bijvoorbeeld personeel dat vakantie moet inleveren een financiële compensatie krijgen.“

"Met een inbreng van 155 bedden en een beperkte poetsdienst is Kruibeke een kleinere speler in het geheel. Door in te stappen in het zorgbedrijf profiteren we van een gespecialiseerde knowhow, zoals bijvoorbeeld specifieke, dure software voor de optimalisatie van RIZIV gelden (subsidies).”

 

Er zal nog heel wat studiewerk aan vooraf gaan om begin 2018 te kunnen starten met dit project. Op de gemeenteraad van Kruibeke van maandag 27 maart 2017 werd alvast de beslissing genomen om effectief in te stappen in ‘Zorgbedrijf Waasland’.

Info voor de pers:
Schepen en OCMW-voorzitter Pia De Monie, pia.demonie@telenet.be, 0473 94 87 17