11 november viering

11-11-2010

Op 11 november 1918, na 1568 dagen van een wereldwijde strijd, sloten Duitsers, Fransen en Engelsen een wapenstilstand af. Het betekende het einde van 'Den Grooten Oorlog'. Om 11:00 uur precies ging het staakt-het-vuren in.


 De oorlog had 8,5 miljoen mensenlevens gekost. Alleen al in West-Vlaanderen sneuvelden 400.000 jonge mensen in een verschrikkelijke loopgravenoorlog.

Nu staat 11 november voor de herdenking van alle oorlogen in de wereld.

In 1970 - vijfentwintig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog - ging op 11 november om 11:00 uur, de eerste 11.11.11-campagne van start. Vandaag houden ook Kruibeekse vrijwilligers een collecte.

Op 11 november wordt het eind van twee wereldoorlogen herdacht. Er is maar één officiële feestdag in België voor het einde van de twee wereldoorlogen. De datum slaat op de wapenstilstand na de oorlog van '14-'18 maar de bevrijding van 1945 mag op dezelfde dag in die herdenking delen.

Direct na de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog kwam er in België een V-dag, op 8 mei (met de 'V' van Victory), maar dit is geen officiële feestdag geworden.

Bezetting, vernieling, onnoemelijk veel doden, hertekende wereldkaarten, slagvelden vol gesneuvelden, er zijn veel gelijkenissen tussen de eerste en de tweede oorlog, maar ook opmerkelijke verschillen. Eén van de grootste is dat de tweede nog veel 'wreder' dan de eerste is geweest.

Anders dan de oorlog van 14-18 maakte de tweede wereldoorlog geen onderscheid meer tussen burgers en militairen. Door de technologische ontwikkelingen werd de oorlogsvoering  onpersoonlijk. De grootste wreedheden werden routinematig uitgevoerd zonder enige persoonlijke betrokkenheid.

Een bijzonder klein aantal onder ons kan nog uit eigen ervaring die gruwelijke verhalen vertellen over “den oorlog”. Maar die groep wordt steeds kleiner, letterlijk en figuurlijk sterft hij uit.
We hebben allemaal verhalen gehoord van onze ouders, grootouders, nonkels, tantes… .

Mijn schoonvader is opgeëist geweest en heeft maanden in Duitsland gezeten, mijn meter (tante Pia) was kinderopppas en is in ’t vuur van de strijd met een hele kroost moeten vluchten….

Zo kent ieder van ons door overlevering ongetwijfeld een aantal “oorlogs” verhalen. Maar nu die generaties uitdoven kunnen we ons afvragen hoe het verder moet met de overlevering.

Daarom is het goed dat een feestdag als 11 november in ere wordt gehouden.

Het is een dag om dankbaar te zijn dat onze contreien al meer dan een halve eeuw van oorlog gespaard gebleven zijn.

Maar ook een dag van medeleven met al wie wereldwijd nog wel onder een gewapend conflict lijdt. Laat ons niet onverschillig blijven wanneer we elke dag opnieuw op radio en tv te horen krijgen van bloedige aanslagen. Is het Jeruzalem, Bagdad, Pakistan of één  of andere Afrikaanse stad? Het zijn er veel te veel.

Maar ook dichter bij, in onze eigen samenleving, gaat het vaak fout.

Denken we aan de moord op de kleine Younes, de mishandeling van Sofie door haar eigen zus, de steekpartijen in Antwerpen Noord….

Medeleven is van groot belang, het schept een band met de slachtoffers en geeft ons kracht om onze morele plicht na te leven: “de wezenlijke verantwoordelijkheid voor de ander”.

Dit is een opdracht voor ons allemaal, niet ver weg van ons maar ook heel dicht bij.

Verdraagzaamheid en begrip zijn de sleutel tot een vredige samenleving. Laat ons hier en nu een voorbeeld zijn voor de anderen.