"Begin niet te vroeg: -16 geen alcohol, -18 geen sterke drank"  Met deze slogan wil VAD (vereniging voor alcohol en andere drugproblemen) de jongeren, ouders, jeugdbewegingen, organisatoren van festivals en fuiven, horeca, supermarken en winkeliers duidelijk maken dat de wet van 10 december 2009 die bepaalt dat geen alcohol mag verkocht word

en aan jongeren onder de -16 jaar en geen sterke drank aan -18 jarige geen dode letter meer is.

Alcohol heeft een nefaste invloed op de hersenontwikkeling van jongeren. Hoe vroeger ze beginnen drinken, hoe groter het risico op latere drankproblemen. Vandaar de noodzaak om het eerste gebruik van alcohol zo langs als mogelijk uit te stellen. Deze gezondheidargumenten vormde de basis voor de wet van december 2009 waardoor de verkoop van bier en wijn aan -16 jarige verboden is en gedistilleerde dranken (sterke dranken) zoals wodka, jenever en mixdranken (breezers, martini, pisang….) pas vanaf 18 jaar mag.

De Kruibeekse jeugdraad, jeugdbewegingen en de schepen van jeugd hebben reeds het engagement opgenomen om dit werkjaar extra aandacht hebben voor deze problematiek bij het organiseren van  fuiven.

Tijdens de jeugdraad van september heeft de regionale verantwoordelijke van de controledienst van Tabak en Alcohol hen duidelijk gemaakt dat zij controles tijdens fuiven mogen verwachten. Wanneer inbreuken worden vastgesteld kunnen zowel voor de te jonge dronken fuivers als voor de organisatoren hoge boetes volgen. De jeugdraad start kortelings aan se

nsibiliseringscampagne en werkt een voorstel uit om doormiddel van gekleurde polsbandjes de leeftijd van de fuivers aan te duiden.

CD&V Kruibeke wil het engagement van de jeugdraad ondersteunen door de Kruibeekse nachtwinkels en supermarkten te sensibiliseren om de wet op de verkoop van alcohol en sterke drank strikt toe te passen.

Vaak wordt vastgesteld dat jongeren, voor ze naar de fuif gaan, zich op korte tijd zich in de “mood” drinken met sterke drank die ze gekocht hebben in de nachtwinkel of supermarkt. Ze mixen dan zelf die drank met zoete drank zodat ze niet echt smaken dat er alcohol inzit. Ze krijgen op korte termijn te veel alcohol binnen en hun lichaam kan daar niet tegen. We stellen vast dat stilaan in Kruibeke de fenomenen van “comadrinken” en “bingedrinken” bij jongeren opduikt.

CD

&V Kruibeke vraagt aan de uitbaters van de nachtwinkels en de supermarkten de stickers en de affiche van de campagne "Begin niet te vroeg: -16 geen alcohol, -18 geen sterke drank"in hun zaak op te hangen. De stickers maken het gemakkelijker voor het winkelpersoneel om de verkoop van alcohol aan jongeren te weigeren. Met de bijhorende flyer kan extra uitleg gegeven worden.

CD&V Kruibeke vraagt tevens aan de politie Temse/Kruibeke om voor en tijdens fuiven op een discrete manier meer toezicht te houden in de omgeving van de fuivenzaal, de rondhangplaatsen en –pleintjes en de nachtwinkels. Op die manier kan preventief en ontradend opgetreden worden. Dit zal het drankmisbruik sterk verminderen en het va

ndalisme doen dalen. Bestijding van vandalisme is voor de gemeente Kruibeke als prioriteit aangeduid in het veiligheidbeleidsplan 2006 -2012. CD&V Kruibeke gaat er dan ook vanuit dat de Politiezone Temse/Kruibeke alsnog hiervoor de nodige mankracht en middelen zal inzetten.

Namens CD&V Kruibeke 

Filip Vercauteren                                                                                 Thomas Laureys

Gemeenteraadslid CD&V                                                                       CD&V Jongeren voorzitter

 

0494/57.50.78                                                                                     Kruibeke