Het College van burgemeester en schepenen bracht een bezoek aan de kabinetten van de ministers Bourgeois (NVA) en Peeters (CD&V) voor een gesprek over de onrustwekkende financiële situatie van Kruibeke.

Vanuit beide kabinetten kwam het eenduidige advies dat Kruibeke de tering naar de nering dient te zetten, dat besparingen zich opdringen en dat de uitgaven dienen worden beperkt.

Deze adviezen werden enkele dagen geleden nog eens bevestigd door een Dexia-studie.

Aangezien het gemeentebestuur van Beveren de fusie met Kruibeke reeds officieel heeft afgewezen zal een fusie als oplossing voor de financiële toestand op korte termijn niet uitvoerbaar zijn.  

Kruibeke zal dus haar eigen boontjes móeten doppen.

 Als bestuurder wil CD&V Kruibeke hiervoor ten volle haar verantwoordelijkheid nemen.

CD&V Kruibeke hoopt op een verdere constructieve dialoog met de coalitiepartner om samen  te werken aan een “financieel gezond” Kruibeke.  

CD&V Kruibeke vindt het hoog tijd om:

  • in overleg prioriteiten te stellen en keuzes te maken
  • structurele maatregelen te treffen
  • verdere verhoging van de efficiëntie na te streven
  • enkel die taken te behouden die tot de kerntaken van de gemeente behoren echter steeds met respect en het maximale behoud van het personeel en in functie van een goede dienstverlening naar de inwoners toe
  • intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op te starten
  • verder aan te dringen bij de overheid voor een extra ondersteuning aan die gemeenten in moeilijkheden die reeds inspanningen doen om te besparen

CD&V Kruibeke werkt alvast verder aan een concreet plan. Kort na de vakantie wordt het uitgewerkt voorstel voorgelegd.