Reeds in 2018 werd door het toenmalig gemeentebestuur beslist om voor de chiromeisjes Adelheid in de Kattestraat te Kruibeke een nieuw jeugdlokaal te bouwen op het perceel achter het jeugdhuis.
Er werd eerst een schetsontwerp gemaakt, daarna een voorontwerp en momenteel is het lastenboek opgesteld. De prijs in het lastenboek is hoger dan in het eerste schetsontwerp. Dit komt voornamelijk doordat grondmechanisch onderzoek heeft aangetoond dat de funderingswerken steviger moeten zijn dan eerst verwacht, er een extra groene bufferzone moet worden aangelegd om zoveel mogelijk burenhinder te vermijden, er extra kosten zullen zijn voor de aansluiting van het bouwperceel op de toegangsweg, de grachtinlaat moet verplaatst worden en er ondertussen reeds een niet geringe indexering van de bouwmaterialen voor verrekend worden.
Toch vinden wij dit nog altijd de moeite waard om te doen voor deze jeugdgroep met honderden aangesloten leden!