Oproep om mee te bouwen aan de toekomst van de gemeente

In de gemeenteraadscommissie van donderdag 25 september 2014, stelde het gemeentebestuur de zogegenaamde ‘grote projecten’ voor. Tijdens de voorbije bestuursperiode werd er uitgebreid gediscussieerd over en gewerkt aan de ontwikkeling van een visie op de toekomst van de drie deelgemeenten. Het bestuur treedt nu voor het eerst met concrete voorstellen naar buiten.

De focus in deze eerste lancering van de grote projecten ligt op de deelgemeenten Kruibeke en Rupelmonde. Enkele deelprojecten zullen op korte termijn worden uitgevoerd, bijvoorbeeld de Kapelstraat en het Mercatoreiland. Het voornaamste uitgangspunt is echter dat alles in een groter geheel kadert. De nadruk ligt op een algemene visie op lange termijn om de gemeente te ontwikkelen, in de positieve zin van het woord, en zeker niet op het aankaarten van probleemzones.

Met deze lancering wil het gemeentebestuur een ruime infocampagne op gang trekken. Het is de bedoeling en wens van de bestuursleden om over alle voorstellen die nu op tafel liggen, in dialoog te gaan. Alle betrokkenen en belanghebbenden, van inwoners tot verenigingen tot bedrijven…, worden aangemoedigd om mee te denken. Hoe willen zij dat de gemeente eruitziet tegen 2030? De grote lijnen zijn bepaald, maar hoe vullen we ze verder in? Door de ideeën tot bij de mensen te brengen via participatie, zoals inspraakvergaderingen of tentoonstellingen, ontstaat er een gedragen visie.

Ook wie niet zelf wordt aangesproken, zal de nodige info op de gepaste momenten kunnen raadplegen via de vaste gemeentelijke communicatiekanalen, zoals de website en het informatieblad. Uiteraard zal er ook via de formele weg, wanneer in de komende jaren concrete ruimtelijke uitvoeringsplannen worden uitgewerkt, inspraak mogelijk zijn via de bijhorende openbare onderzoeken.