Beste Kruibekenaar,
Zondag 14 oktober koos u een nieuwe gemeenteraad voor Kruibeke. CD&V en SamenVoorKruibeke
hebben deze verkiezingen gewonnen, samen goed voor 15 van de 25 zetels.
    
Op basis van inhoud, programma en behaalde resultaten werden onderhandelingen gevoerd.
Dezelfde dag nog beslisten CD&V en SamenVoorKruibeke om onze gemeente de komende zes jaren
samen te besturen. Deze keuze is een positieve keuze.
CD&V en SamenVoorKruibeke zullen Kruibeke als team samen besturen en dit is echt nieuw voor
onze gemeente. Daarom werden onmiddellijk de twee belangrijkste bestuursmandaten vastgelegd.
Pia De Monie werd voorgedragen als OCMW-voorzitter en Jos Stassen als burgemeester.
Een gezamenlijk project ligt voor. Wij willen echt werk maken van een gezond financieel bestuur en
een uitgebouwd sociaal beleid. Enkele grote projecten staan op stapel. We denken aan de verdere
recreatieve inrichting van de polders, de vernieuwing van de dorpskernen (Kruibeke en Rupelmonde)
en een nieuwe stek voor de Rupelmondse jeugdverenigingen.
Wij willen de huidige burgemeester, Antoine Denert, danken voor zijn 30 jaar burgemeesterschap.
Hij heeft in deze periode Kruibeke steeds een warm hart toegedragen.
Wij beseffen dat een nieuw bestuur een grote verandering is. Vanaf 1 januari 2013 zullen we er zijn
met dit nieuwe bestuur, een nieuwe OCMW-voorzitter en een nieuwe burgemeester, voor alle
Kruibekenaren.
Wij rekenen op uw vertrouwen en gaan ons uiterste best doen voor ons Kruibeke.

Van Harte,
Pia De Monie Toekomstig OCMW-voorzitter
Jos Stassen Toekomstig burgemeester