CD&V Senioren bepalen mee het nieuwe uitzicht van de potpolder !

13-10-2010

De aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied in de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde staat vast. De eindafwerking van deze nieuwe toeristische troef echter nog niet. Daarom kwamen de senioren op 13 oktober samen om poolshoogte nemen van de gang van zaken ter plaatse. Er is duidelijk nog werk aan de winkel. Een overweldigende ideeënstroom kwam als een golf van water over de dijken gespoeld. Een veel besproken onderwerp was de afwerking op de dijken. Zitbanken in de vorm van boomstronken zouden een milieuvriendelijke verpozing kunnen bieden. Het idee werd ook geopperd om de wandelpaden op de dijken aan te passen voor rolstoelgebruikers. Het accent lag vooral op: wat kunnen wij uit onze natuur gratis recuperen en integreren op een milieuvriendelijke manier, in onze toeristische groene long aan de Schelde ? Alle tips werden door voorzitter Chris Tubex van de CD&V senioren verzameld. Zij zal deze aan alle betrokken instanties overhandigen. Nogmaals is gebleken dat het goed en helder inzicht van de Kruibeekse senioren hoog is in te schatten naar de toekomst. Hier kan je alle foto's bekijken