Cultuur op de kaart

20-12-2010

Met de goedkeuring van het cultuurbeleidsplan 2011-2013 en de aanwerving van een cultuurbeleidscoördinator (welkom Maja Cools) werd de basis gelegd voor een structureel cultuurbeleid in de komende jaren.

In dit beleidsplan wordt volop ingezet op het uitgebreide (socio-)culturele verenigingsleven dat onze gemeente rijk is. Ook onze toeristische troeven zullen in de komende jaren uitgespeeld worden en uitzonderlijke aandacht wordt gegeven aan het cultureel erfgoed , o.m. in het Mercatorjaar 2012. Tenslotte blijft de bibliotheek een solide peiler van de cultuurbeleving in onze gemeente.

Eindelijk kan er op een structurele wijze cultuurbeleid gevoerd worden.

 

Wie een korte of een uitgebreide versie van het beleidsplan wenst te ontvangen kan terecht bij schepen van cultuur André Lardon