wat bracht het eerste beleidsjaar van de huidige ploeg?
De financiën van Kruibeke bestaan uit de optelsom van het AGB (voornamelijk sportinfrastructuur), het OCMW en de gemeente. De jaarrekeningen van 2019 werden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Vorig jaar werd er iets meer geïnvesteerd dan het jaar voordien (o.a. wegen- en rioleringswerken, de bouw van het Stadhuys en de bovenzaal van de Dulpop, een gevelrenovatie van het woonzorgcentrum, de luchtdraaghal, containers voor chiro en scouts van Rupelmonde,…) én werd tegelijk ook de schuld met bijna 2 miljoen euro afgebouwd.
In de komende jaren staan nog belangrijke investeringen op stapel, zoals het nieuw administratief centrum (Duc d’O) en ontmoetingscentrum de Brouwerij, nieuwe jeugdlokalen, wegen- en rioleringswerken en een versnelde verledding van de openbare verlichting.  Terwijl we ook een sterk sociaal beleid niet uit het oog verliezen.

Ondanks de gevolgen van corona, die we natuurlijk nog niet volledig in kaart kunnen brengen,  is het onze ambitie om op een verantwoorde, voorzichtige manier positief te evolueren met onze gemeente.