Sinds enkele maanden heeft Kruibeke de titel “fair trade gemeente” behaald.
Een werkgroep vanuit de GROS (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking) heeft alles in het werk gesteld om aan de 6
gevraagde criteria te voldoen. Er werd onder andere een folder ‘Ecowijzer voor Kruibeke” opgesteld en verspreid. Het is een gids voor duurzaam en
(h)eerlijk consumeren. Deze folder is ter beschikking voor elke Kruibekenaar op deze website en op de gemeente aan het onthaal in de Brouwerij.
Kruibeke is nu één van de 136 Belgische gemeenten die de titel behaalde. De fair trade borden, die binnenkort zullen geplaatst worden, zullen elke
passant die Kruibeke in – of uit rijdt attent op maken .