Finse piste

13-08-2012

Kruibeke is een sportieve gemeente, dit is reeds langer bekend. We hebben een schitterende sporthal in Bazel, waar heel veel clubs gebruik maken van de accommodaties. PNV speelt er op het hoogste niveau, de basket is een groeiende club, het turnen staat op een hoog niveau en ook andere sporten zoals badminton, dansen, verdedigingssporten, zaalvoetbal zouden liever nog meer willen gebruik maken van de sportinfrastructuur. Maar voor een broodnodige extra sporthal zal er de volgende legislatuur financiële ademruimte moeten gecreëerd worden. Ook buitensporten zoals tennis en voetbal hebben veel leden en wensen hun infrastructuur uit te breiden.

Twee andere sporten zitten in onze gemeente duidelijk in de lift, nl.  fietsen en lopen. Voor het fietsen is het belangrijk onze wegen in goede staat te brengen, en waar nodig oog te hebben voor fietspaden. Iemand die veel met de fiets onderweg is weet dat hier nog veel werk is.
Om te lopen kan je op dit moment enkel op de openbare weg terecht. Dit is echter zwaar belastend voor de gewrichten. Op een Finse piste die aangelegd wordt met boomschors is die belasting minder, vooral voor iemand die begint te lopen is dit belangrijk. De overheid heeft dit ook ingezien en heeft budgetten vrij gemaakt om de aanleg van een Finse piste te stimuleren via subsidiering. In Kruibeke hebben we dan ook de beslissing genomen om een dossier klaar te maken en in te dienen bij de overheid. Op dit moment is de ruimte aanwezig op de terreinen van Kerkeputten, mede dankzij de onteigeningen die vorig jaar werden  gerealiseerd. De sportdienst heeft samen met de schepen van sport een dossier opgesteld dat ondertussen werd overgemaakt  aan de Vlaamse overheid. We hopen snel een positief antwoord te mogen ontvangen en zo snel mogelijk met de aanbesteding te kunnen beginnen. Dit is een unieke kans om ook voor onze lopers de broodnodige infrastructuur te realiseren en op die manier nog meer mensen aan het sportief bewegen te krijgen.