Jaarlijks krijgt het OCMW een 10-tal dossiers  van de vrederechter met de vraag om een oplossing te zoeken voor diegene die uit zijn huis gezet gaat worden.
Met het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszetting krijgt het OCMW nu een instrument in handen om te be bemiddelen tussen huurder en verhuurder, vooraleer de procedure bij de vrederechter wordt gestart.
Concreet kan het OCMW, na sociaal onderzoek, tussenkomen om uithuiszetting te vermijden. Zolang de huurder zich houdt aan de afspraken die schriftelijk zijn vastgelegd tussen OCMW, huurder en verhuurder, belooft de verhuurder geen vordering tot uithuiszetting in te leiden. Op die manier kan veel leed voorkomen worden.