Het GOG krijgt meer en meer vorm. Gemeente en Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) zitten op regelmatige tijdstippen samen in overleg en bekijken waar samenwerking mogelijk is.  O.a. de invulling van het buffergebied en de visie rond een aantal “onthaalzones” zoals de zone Scheldelei en zone Dulpop en kasteel Bazel komen hierbij aan bod.  Zo wordt er bekeken waar er synergie kan zijn tussen enerzijds het GOG en de rest van de gemeente en worden huisstijl, wegen, toeristische mogelijkheden e.d. besproken.  Voor meer informatie kan u ook steeds terecht in de keet van W&Z op de Scheldelei.