Gemeenteraad en OCMW-raad van 25/02/2019

19-02-2019

Op maandag 25.02.2019 om 19.30 u vindt de volgende gemeenteraad en OCMW-raad plaats in Kasteel Wissekerke.
Op de dagorde staan volgende punten:

1. Verslag van de vorige vergadering - goedkeuring.
2. Huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad - goedkeuring.
3. Sociaal Verhuurkantoor Waasland - voorstel statutenwijziging - goedkeuring.
4. Zorgpunt Waasland - meerjarenplan 2019 - goedkeuring.
5. Gemeentelijke adviesraden - erkenning en goedkeuring model van statuten.
6. Gecoro - Vaststelling maatschappelijke geledingen - goedkeuring.
7. Wijziging van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Recreatie Kruibeke - goedkeuring.
8. ICT - intekenen op raamcontract van de Vlaamse Overheid - goedkeuring.
9. Politieverordening doortocht "Ronde Van Vlaanderen 2019 - op 7 april 2019" - goedkeuring.
10. Bestendig verkeersreglement Doorn: 50 km/h - goedkeuring.
11. Bestendig verkeersreglement Lodderdamstraat : inrichten woonerf - goedkeuring.
12. Bestendig verkeersreglement Veldstraat : inrichting woonerf - goedkeuring.
13. Bestendig verkeersreglement Kruibekestraat, De Wissel : inrichten woonerf - goedkeuring.
14. bestendig verkeersreglement Watermolenstraat : invoering tweerichtingsverkeer voor fietsers - goedkeuring.
15. Jeugdlokalen Rupelmonde - Tijdelijke locatie - Ontwerp gebruiksovereenkomst eigenaar Schaudries - goedkeuring.
16. Bestuursperiode 2019-2024 - aanstelling vertegenwoordigers in de intergemeentelijke verenigingen.
17. Mobiliteit: Vervoersregio Waasland – engagement gemeente Kruibeke - goedkeuring.
18. Buitengewone algemene vergadering van de intercommunale vereniging Ibogem op 27 maart 2019: goedkeuring punten van de agenda van deze vergadering en aanstelling van de gemeentelijke vertegenwoordigers op deze vergadering.
19. Buitengewone algemene vergadering van de intercommunale vereniging Interwaas op 13 maart 2019: goedkeuring punten van de agenda van deze vergadering en aanstelling van de gemeentelijke vertegenwoordigers op deze vergadering.
20. Buitengewone algemene vergadering van de intercommunale vereniging Intergem op 21 maart 2019: goedkeuring punten van de agenda van deze vergadering en aanstelling van de gemeentelijke vertegenwoordigers op deze vergadering.
21. Buitengewone Algemene Vergadering van de vereniging TMVS op 20 maart 2019: goedkeuring agenda van deze vergadering en aanstelling van de gemeentelijke vertegenwoordigers op deze vergadering.
22. Aanpak fusiedebat
23. Permanente update lopende dossiers uit legislatuur 2013 - 2018

OCMW raad:
1. Goedkeuring notulen
2. Leefgeld LOI
3. Provisie voor geringe uitgaven en geringe dagontvangsten - stopzetting
4. Begrip dagelijks bestuur en visum - Goedkeuring
5. Beheersovereenkomst Zorgpunt - OCMW
6. Aanduiden afgevaardigde Lokale Adviescommissie energie
7. Aanduiden afgevaardigden Zorgpunt Waasland
8. Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn
9. Vaststelling presentiegeld bijzonder comité sociale dienst
10. Sociaal Verhuurkantoor Waasland - Aanpassen statuten
11. Dienst Schuldbemiddeling Waasland - Aanpassen statuten
12. Gebruiksovereenkomst patrimonium met Zorgpunt Waasland
13. Aanstellen leden-afgevaardigden in diverse organisaties.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.