voor diverse hulpbehoevenden, bv. om medische redenen.

Jij en je huisdokter vullen hiervoor een formulier in

en je hoeft dan enkel nog de zakken af te halen tijdens de loketuren van de gemeente.

Ook een familielid of gebuur mag met het ingevulde formulier voor jou de zakken afhalen.

 

“De vervuiler betaalt” is het algemene principe waarmee allicht iedereen akkoord kan gaan.

Door omstandigheden kan het zijn dat je echter meer huisvuilzakken nodig hebt om bv. medische redenen.

Inwoners met bv. incontinentieproblemen of met een andere chronische aandoening die onvermijdelijk leidt tot een hoger gebruik van huisvuilzakken in de thuissituatie krijgen jaarlijks 2 GRATIS rollen huisvuilzakken van 60 liter of 4 rollen van 30 liter.

Daarvoor vraag je een formulier aan bij de onthaaldienst van de gemeente of het OCMW of download het via onderstaande link.

Dit formulier vul je in samen met je arts en bezorg het terug aan de onthaaldienst van de gemeente of het OCMW. Je krijgt de zakken onmiddellijk mee. Je kan hier één keer per jaar gebruik van maken.

Heb je het moeilijk om je te verplaatsen? Dit formulier mag ook door iemand anders binnengebracht worden die de zakken voor jou afhaalt.

 

Downloads

huisvuilzakken formulier gratis rollen2019.pdf [107Kb]

 

Reglement tegemoetkoming aan bepaalde doelgroepen via gratis huisvuilzakken voor restafval.pdf