Sinds 10 februari ll. is het Agentschap Wegen en Verkeer bezig om hoognodige herstellingswerken uit te voeren op diverse plaatsen aan het fietspad langs de gewestweg N419.

Men hoopt tegen vrijdag 6 maart klaar te zijn hiermee.

 

Allicht merkte je zelf reeds geruime tijd dat het fietspad langs de gewestweg N419 er op diverse plaatsen erbarmelijk aan toe was. Enkele weken geleden kondigden wij in onze Nieuwsbrief reeds aan dat mensen van Wegen en Verkeer met fluoverf reeds aanduidden waar er moest ingegrepen worden.

Het gaat meer bepaald om het stuk gewestweg Bazelstraat, Kruibekestraat, Nieuwe Baan en tussen de kruispunten Nobeekstraat (Rapenberg) en Mercatorstraat.

En op 10 februari zijn die werken dan gestart. Er zijn al mooie resultaten te ervaren op sommige plaatsen. Het geeft wel enige hinder wanneer je tijdelijk een parkeerverbod hebt omtrent zo’n werkplaats of wanneer je als fietser eventjes om zo’n werkplaats heen moet rijden, maar we stelden zelf al vast dat in een stevig tempo wordt gewerkt opdat we allemaal zo snel mogelijk van de vernieuwingen kunnen genieten.

Na afloop zal het fietsen een stuk gemakkelijker en veilig kunnen gebeuren.