Momenteel is er in de deelgemeente Kruibeke een hondenloopzone, ter hoogte van de Oud-Veerstraat en de afsluitdijk van het Gecontroleerd Overstromings Gebied.
Een bijkomende hondenloopzone, ter hoogte van de Dijkstraat te Rupelmonde, is momenteel in voorbereiding. Teneinde het gebruik ervan in goede banen te leiden zal in Rupelmonde het huishoudelijk reglement van de Kruibeekse hondenloopzone gelden dat nog steeds voldoet. De meest essentiële richtlijnen zullen uitgehangen worden ter plaatse en de verwijzing naar de volledige tekst wordt er in opgenomen.
Mensen, laat uw honden gebruik maken van deze hondenLOOPzone. Laat ze niét in de Polders van Kruibeke loslopen. Zij verstoren daar de bloei der planten en de groei van de dieren. Hinden bv. zullen hun reekalfjes verstoten als blijkt dat er mensen of honden aan geweest zijn. Dat wil toch niemand?