We beleven bizarre tijden, we zijn “in staat van oorlog”, de situatie is bevreemdend, …  U heeft het de voorbije weken zelf ook wel eens gedacht of horen zeggen.

Plots, bijna van de ene dag op de andere, moesten we leren leven met een vijand die we voordien niet kenden. En weet u, we doen dat goed! We passen ons aan: u, uw gezin, uw familie, ik, mijn gezin, mijn familie, de bakker, het restaurant, de supermarkt, uw werkgever, uw gemeentebestuur, …

Wanneer we dit virus verslagen zullen hebben, weten we nog niet. In Kruibeke mogen we nog hopen dat we weinig slachtoffers zullen tellen en dat de solidariteit die nu hoogtij viert, ons nieuwe inzichten geeft voor onze toekomstige manier van samenleven.

Behalve over uw welzijn en uw gezondheid, die uiteraard primeren, werd de voorbije weken ook hard nagedacht over hoe we zo goed mogelijk enkele zwaar getroffen bevolkingsgroepen in Kruibeke kunnen ondersteunen.

Onze schepen van financiën, Kris Smet, heeft een aantal maatregelen mee uitgewerkt, met een aantal andere is het beleid nog volop bezig. Wanneer de wolken zijn opgetrokken, zullen er ongetwijfeld nog noden naar boven komen waar we dan zo goed mogelijk zullen op inspelen.

Een aantal maatregelen om inwoners en verenigingen van Kruibeke te ondersteunen in deze corona-tijd:

-Wie een gemeentelijk gebouw huurt (jeugdverenigingen, sportclubs en horeca) verlenen we momenteel gedeeltelijke of volledige vrijstelling van de huur.

-We springen soepel om met belastingen die op gemeentelijk niveau geïnd worden, zowel de belasting op huisvuil als de algemene belasting voor bedrijven. Voor wie het nodig heeft, worden betalingstermijnen verlengd of kan er een afbetalingsplan worden opgesteld.

-De marktkramers geven we vanaf begin maart vrijstelling van het standrecht, alvast tot eind september. 

-Voor de horeca willen we de terrasbelasting voor 2020 afschaffen. Misschien wordt die maatregel daarna nog verlengd.

-We willen zeker en vast ook onze ondernemers steunen. Op het platform vindt u een overzicht van het lokale afhaalaanbod of levering aan huis. Als gemeente kopen we zoveel mogelijk lokaal. Doet u dat ook? Zij sponsoren al jarenlang uw vereniging, uw sportclub, uw fuif, uw festival, … Zij staan nu in het oog van de storm. Steun hen, zodat ze deze crisis overleven.

-Als alle handelaars hun zaak weer mogen openen, dan geven we u en hen een extra duwtje in de rug. Daarover later zeker meer!