Jong CD&V Kruibeke zal de eerste week van maart rondgaan met een enquête over de verkeerssituatie in het centrum van Bazel. Volgens hen zijn er een aantal knelpunten

die de aandacht van het gemeentebestuur verdienen. De vragenlijsten worden persoonlijk afgegeven aan omwonenden, zaakvoerders en (groot)ouders aan de schoolpoort van de Sint-Petrusschool.

Bazel centrum staat bekend als één van de mooiste dorpskernen van Vlaanderen. “Dit wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor verbetering”, aldus Jong CD&V-voorzitter Thomas Laureys. “We weten dat er binnen de gemeente onder leiding van schepen van mobiliteit, Dirk De Ketelaere, gewerkt wordt aan een mobiliteitsplan. Op deze manier willen ook wij ons steentje bijdragen.”In het prioriteitenplan van de gemeente werden de dorpskernen van Rupelmonde en Kruibeke al opgenomen, maar Jong CD&V wil nu dus ook de aandacht vestigen op Bazel. Zij vinden dat de verkeerssituatie geoptimaliseerd kan worden en willen daarbij de inwoners en belanghebbende betrekken.

Het voorbije jaar werd er op een open en gestructureerde manier beleid gevoerd door het huidige gemeentebestuur. Hiervoor is inspraak van de burger van groot belang voor de twee coalitiepartners. Ook Jong CD&V richt zich met deze enquête op deze pijler. “Onze jongeren zijn bezorgd”, aldus CD&V-voorzitster An Vermeersch. “Ze willen een verkeersveilige gemeente. Zo’n initiatief kunnen we alleen maar toejuichen.”

Na afloop worden de resultaten van deze enquête verwerkt en voorgesteld tijdens het woord van de burger op de gemeenteraad. Op deze manier hoopt Jong CD&V tot een gefundeerde oplossing te komen voor de verkeerssituatie in Bazel centrum. Met dit dossier wil Jong CD&V haar bijdrage leveren voor een betere gemeente.

Thomas Laureys, 0477/56 32 32, laureysthomas@gmail.com – Voorzitter Jong CD&V Kruibeke

An Vermeersch, 0478/28 00 96, anvermeersch@skynet.be – Voorzitster CD&V Kruibeke