Op dinsdag 29 april 2014 ondertekende burgemeester Jos Stassen van Kruibeke de burgemeestersconvenant in Vilvoorde, onder goedkeurend oog van schepen voor Energie Kris Smet.

Kruibeke is de eerste gemeente van het Waasland die deze convenant ondertekent. Op maandag 5 mei 2014 wordt dit ook aan de gemeenteraad ter bekrachtiging voorgelegd.

De ‘Convenant of Mayors’ is een oproep van de Europese Commissie waarbij lokale besturen zich vrijwillig engageren om tegen 2020 binnen hun grondgebied 20 % CO2-reductie te behalen

of zelfs nog beter te doen. De Kruibeekse gemeente- en OCMW-raad werden daarom door distributienetbeheerder Eandis uitgenodigd om de interactieve tentoonstelling ‘Living Tomorrow 2020’ in Vilvoorde te bezoeken. Daar maakten ze in het ‘Huis van de Toekomst’ kennis met innovatieve technieken en tendensen in de wereld van de energiedistributie.

De ambitie van Kruibeke reikt zeer ver. Samen met haar partners Eandis, Ilanga en BBL wil ze tegen 2020 CO2-neutraal en energieneutraal zijn. ‘Deze ambitie werd in 2013 al opgenomen in

onze visietekst rond energie’, licht schepen Smet toe. ‘De concrete uitwerking gaat dit jaar van start.

In de komende weken zullen ook de personeelsleden en bevolking over onze ambities worden geïnformeerd.’