Kruibeke werd in de Gastvrije Awardshow van Vluchtelingenwerk Vlaanderen verkozen tot Gastvrije Gemeente 2014. Deze awardshow was het slotstuk van een campagne waarin Vluchtelingenwerk op zoek ging naar gastvrije initiatieven in Vlaanderen en Brussel. Maar liefst 168 initiatieven deden mee. Kruibeke ontving in de categorie ‘gemeente’ de titel én 1000 euro. Een mooie beloning voor het project dat werd ingediend.

Zowel OCMW-voorzitter De Monie als schepen voor jeugd De Ketelaere waren aanwezig tijdens de awardshow op vrijdag 21 november 2014 in het Muntpunt in Brussel. Er werd dan ook vanuit verschillende invalshoeken gewerkt rond de gastvrijheid van Kruibeke. Enerzijds was er de speelpleinwerking Giga de Gekko waarin jongeren uit het Lokaal Opvanginitiatief werden ingezet als monitor. Deze samenwerking loopt al enkele jaren en helpt de jonge asielzoekers om Nederlands te leren en te leren omgaan met elkaar, de kinderen en ouders. Wanneer de jongeren het LOI moeten verlaten, helpt deze ervaring hen om zich te kunnen integreren in de maatschappij.

Ook de babbelmomenten voor anderstaligen weerspiegelen de inspanningen die in Kruibeke worden geleverd om gastvrij te zijn. Wekelijks begeleiden vrijwilligers van Welzijnsschakels vzw in samenwerking met het OCMW Kruibeke een groep anderstaligen die Nederlands willen leren en oefenen. De onderwerpen worden bepaald door de groep zelf, ze praten over zaken die belangrijk zijn in hun dagelijks leven.

Een derde element dat ervoor zorgde dat Kruibeke de award won, is het jaarlijks groot wereldfeest ‘Umunsi Mukuru’. Zo'n 750 bezoekers proeven jaarlijks van heel wat interessante workshops rond wereldburgerschap en internationale betrekkingen, in een kader van exotische muziek en dans. Mensen van vreemde origine lieten de bezoekers proeven van de specialiteiten van hun land van herkomst.

Tot slot geeft ook de huisvesting van een Burundese familie aan hoe Kruibeke zich inzet voor de integratie van nieuwkomers. Via een hervestigingsproject woont sinds augustus 2013 een gezin met drie minderjarige kinderen in Kruibeke. Zij woonden jarenlang in een vluchtelingenkamp in Tanzania, waar de kinderen ook geboren zijn. Het OCMW hielp hen aan een huurwoning en legde de eerste contacten in de lokale samenleving. Alles was nieuw voor hen: de woning, de taal, de school, de winkels… Een spannende zoektocht naar integratie.

De 1000 euro die Kruibeke in ontvangst mocht nemen, zal worden besteed aan een taalpunt voor anderstaligen in de bibliotheek van Kruibeke en aan ondersteuning voor de speelpleinwerking. Met een Taalpunt wil de bibliotheek het sociale weefsel sterker en hechter maken, het samenleven bevorderen en voorzien in een specifieke en volwaardige dienstverlening op maat van laaggeletterde nieuwkomers en anderstaligen.