Wie van ons is voor racisme en geweld in de samenleving? Geen enkel weldenkend mens.
De beleidsmeerderheid in Kruibeke (CD&V, N-VA en 3 onafhankelijken) wil verder gaan dan het goedkeuren van een motie tegen racisme en geweld. Zij zoekt een oplossing om dit probleem uit de wereld te weren en wil daarom investeren in 3 luiken: een mondiaal-, diversiteits- en sociaal beleid.
Zo schrijven wij ons o.a. in op het forum ECCAR (European Coalition of Cities Against Racism). Daardoor kunnen wij van andere lokale besturen leren hoe we ons engagement hierin nog meer vorm kunnen geven.

Vanaf volgend jaar (2021) wordt in dit kader een extra jaarlijkse toelage van € 5.000 voorzien voor Reisbureau Umunsi. Deze Kruibeekse vereniging trekt al jaren aan de kar om de 3 luiken van dit verdraagzaamheidsbeleid ingang te doen vinden in onze hoofden en onze harten.