WE INVESTEREN IN MENSEN & STENEN

en raken hierbij niet aan de belastingen!
Het gemeentelijke MEERJARENPLAN 2020-2025, goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 december 2019, zet het bestuursakkoord om in een concrete visie, met doelstellingen en bijhorende middelen voor die zes jaren.

We investeren op een verantwoorde manier op maat van Kruibeke en willen ook financieel

financieel een gezonde gemeente blijven.  We raken niet aan de belastingen.

 

ENKELE VAN ONZE DOELEN:

 

            VERENIGINGEN:

We brengen écht leven in de Brouwerij en bouwen het verder uit als ontmoetingsCentrum.

 ’t Stadthuys in Rupelmonde wordt in 2020 afgewerkt, ingericht en in gebruik genomen.

Budget toelagen voor evenementen wordt opgetrokken.

We huren afvalcontainers voor de jeugdlokalen.

We gaan voluit voor de huisvesting van de Rupelmondse en Kruibeekse jeugdbewegingen.

We ondersteunen alle vrijwilligers die in onze gemeente actief zijn.

 

DIENSTVERLENING:

We spelen in op de uitdagingen die de gemeente moet aangaan en versterken onze gemeentelijke diensten door de aanwerving van extra uitvoerend personeel:

·       één maatschappelijk werkster; 

·       2 groenwerkers;

·       een medewerker wegenwerken;

·       een technieker onderhoud gemeentelijke gebouwen;

·       één administatieve medewerker dienst omgeving;

·       één poetsvrouw;

·       We kennen meer uren toe aan de evenementencoördinator.

                        We centraliseren alle administratieve, OCMW-, technische en politiediensten in de in de chocoladefabriek.

                        We starten met een Inloophuis in Bazel .

We verbouwen het recyclagepark in Rupelmonde op de huidige plaats binnen de huidige perceelsgrenzen en verplaatsen de gratis zone naar achter.

                       

MOBILITEIT:

We investeren 11.000.000 in de heraanleg en onderhoud van wegen, fietspaden en

voetpaden.

Toegankelijkheid van onze wegen wordt afgetoetst aan walkability.

We bevorderen combi-mobiliteit door mobipunt aan te leggen.

 

Over voorgaande en andere werkpunten die we zullen realiseren, lichten we u binnenkort meer gedetailleerd in.