Nieuw jeugdbeleidsplan

01-12-2010

Op de gemeenteraad van 8 november werd het nieuw jeugdwerkbeleidsplan 2011-2013 goedgekeurd.
De stuurgroep heeft samen met Kristof van de jeugddienst en de schepen van jeugd, Dirk De Ketelaere, onder kundige leiding van Kristof Van De Vijver schitterend werk geleverd. Men kreeg dan ook terecht felicitaties tijdens de bespreking op de gemeenteraad.
Het is een jeugdwerkbeledisplan geworden waar de nodige middelen voorzien zijn om het positieve beleid van de voorbije 3 jaar verder te zetten, rekening houdend met de financiële draagkracht van onze gemeente.
Zo blijft de investeringssubsidie van 75.000 euro behouden, zij het op de buitengewone dienst.
Ook de lokaalverbeteringssubsidie zorgt ervoor dat kleinere herstellingen, zoals voor brandveiligheid, elektriciteitswerken of geluidsoverlast, minder zwaar doorwegen in het budget van onze jeugdbewegingen.
Dit zijn slechts enkele puntjes uit het lijvige plan. Een jeugdconsulent is niet weerhouden, maar de jeugd hoopt goed te kunnen samenwerken met de nieuw aangeworven cultuurbeleidscoördinator.
Het doel blijft uiteraard, van zodra financieel haalbaar, opnieuw een jeugdconsulent aan te werven.
Het opstellen en de goedkeuring is natuurlijk nog maar een begin. Het is nu aan de jeugdraad om samen met de schepen van jeugd het plan op te volgen en stappen te zetten om de prioriteiten en acties uit het jeugdwerkbeleidsplan ten voordele van de jeugd in Kruibeke om te zetten in daden. Nu het plan door de voltallige gemeenteraad werd goedgekeurd, is de verwachting dat bij de uitwerking van het jeugdwerkbeleidsplan op evenveel steun mag gerekend worden.
De toekomst is de jeugd en de jeugd is de toekomst.