Nieuw terrasreglement voor Kruibeke

24-10-2014

Kruibeke wil de komende jaren inzetten op meer kwalitatieve publieke ruimte waarbij terrassen worden ingericht in harmonie met hun omgeving. Hoewel terrassen onlosmakelijk verbonden zijn met horeca, beschikte Kruibeke tot nu toe niet over een duidelijk, coherent en afdwingbaar terrasreglement. 

“De publieke ruimte heeft heel wat verschillende functies. Iedereen in onze gemeente maakt er deel van uit en is er tegelijkertijd ook te gast. Dat geldt ook voor horeca en terrassen”, aldus schepen van Lokale Economie, Ondernemen en Openbaar Groen, Geert De Corte. 

Terrassen nemen in een gemeente een bijzondere plaats in en zorgen voor een gemeentelijke ambiance. De aanwezigheid ervan beïnvloedt de beleving van de publieke ruimte, en omgekeerd biedt de aanleg van de publieke ruimte ook opportuniteiten voor de exploiteerbaarheid van terrassen.

Zo moet de terrasinrichting vlot verplaatsbaar zijn en kan het terras geen gesloten uitbreiding vormen van de private horecazaak. Ook moet er steeds een voldoende ruime obstakelvrije doorgang gegarandeerd worden. Daarnaast legt dit reglement enkele regels en afspraken vast inzake eenvormigheid, afmetingen en toegankelijkheid van terrassen in hun omgeving. Zo weten alle betrokken partijen waar ze aan toe zijn.