Nieuwe doorgangswoningen in Kruibeke

Vanaf mei 2014 kan het OCMW Kruibeke comfortabele doorgangswoningen ter beschikking stellen van mensen die in tijdelijke woningnood verkeren. In de nieuw ingerichte appartementen kunnen ze een overgangsperiode overbruggen in hun zoektocht naar een nieuwe, betaalbare woning. Op deze manier wordt vermeden dat ze in een neerwaartse spiraal van bestaansonzekerheid komen. Er zijn twee appartementen voor een alleenstaande of koppel voorzien, eventueel uitbreidbaar met een bijkomende slaapkamer voor een gezin.

 

Een doorgangswoning biedt een oplossing voor mensen die dakloos werden om verschillende redenen: door een brand, familiale conflicten, een gerechtelijk bevel tot uitdrijving, een onbewoonbaarverklaring… ‘En die nood is er zeker in Kruibeke’, stelt OCMW-voorzitter Pia De Monie. ‘Aangezien er weinig betaalbare woningen zijn in onze gemeente, zijn deze doorgangswoningen onmisbaar om de functie van het OCMW als sociaal vangnet te kunnen waarmaken.’

 

Een tijdje geleden kon nog crisisopvang worden aangeboden in twee huizen die ter beschikking werden gesteld door de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting. Het OCMW huurde ook drie woningen buiten het sociale huurstelsel. Al deze mogelijkheden zijn weggevallen of zullen binnenkort wegvallen.

 

Daarom werd ondertussen gewerkt aan de creatie van twee appartementen op de zolder van de woning G. De Cremerstraat 36. Op die manier wordt het vroegere huis De Mesmaecker op alle verdiepingen benut: Op het gelijkvloers organiseert het gemeentebestuur de buitenschoolse kinderopvang, op de 1e verdieping bevindt zich het dorpshuis De Duizendpoot, op de 2e verdieping wonen enkele jonge vluchtelingen in het lokaal opvanginitiatief, en op de 3e verdieping kunnen voortaan dus 2 alleenstaanden, 2 koppels of gezinnen tijdelijke huisvesting vinden.

 

Vanaf 1 mei 2014 worden de doorgangswoningen opengesteld voor bewoning. De technische diensten van OCMW en gemeente hebben prachtig werk geleverd. Het comfort ligt duidelijker hoger dan in de doorgangswoningen die vroeger werden aangeboden. Voor de realisatie van deze doorgangswoningen ontving het OCMW een subsidie van de Nationale Loterij van 2 x 37.500,00 euro.

 

De huurprijs bedraagt 350 euro per maand of 450 euro per maand indien de bijkomende slaapkamer wordt gebruikt. De energiekosten worden afzonderlijk aangerekend. Er wordt telkens een overeenkomst opgesteld die naargelang de nood van 1 dag tot maximum 4 maanden kan lopen. Op deze manier wil het OCMW de gebruikers stimuleren om zo snel mogelijk door te stromen naar een definitieve huisvesting. De sociale dienst van het OCMW zal de gebruikers hierbij begeleiden.

Bron TVOOST

http://www.tvoost.be/nl/2014-04-30/nieuwe-doorgangswoningen-in-kruibeke/