Hoewel de Kruibeekse coalitiepartijen CD&V en SamenVoorKruibeke geen opvolgers hebben vermeld op de voordrachtsakte voor de OCMW-raad, wordt de verkiezing wel geldig verklaard. Dat heeft de Oost-Vlaamse Raad voor Verkiezingsbetwistingen vanmorgen beslist.

Volgens N-VA was de voordrachtsakte niet ontvankelijk omdat de twee coalitiepartners niet voor elke kandidaat één of meerdere kandidaat-opvolgers hadden aangeduid.

In hun verweer verwezen CD&V en SamenVoorKruibeke onder meer naar het officieel voordrachtsmodel van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, waarin sprake is van 'eventuele' opvolgers. 'Die eventualiteit wordt tot drie maal toe voorgesteld', beaamde ook de Raad. 'Het Agentschap heeft zo zelf fouten in de hand gewerkt.'

In zijn beslissing gebruikt de Raad drie argumenten. Enerzijds werd verwezen naar de memorie van toelichting van het decreet. Anderzijds werden er geen opmerkingen geformuleerd bij het in ontvangst nemen van de voordrachtakten. Bovendien aanvaardde ook de gemeenteraad op 2 januari 2013 de akte zonder enige opmerkingen. De verkiezing van de OCMW-raadsleden werd bijgevolg geldig verklaard.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen merkt hierbij op dat de negen gemeenteraadsleden van N-VA die bezwaar indienen, de akte tijdens de gemeenteraadszitting dus ook impliciet ontvankelijk verklaarden en dat hun bezwaar achteraf “ongeplaatst” was.

Het college van burgemeester en schepenen van Kruibeke hoopt dat de kwestie bij deze beslissing eindigt en dat N-VA niet naar de Raad van State stapt.