Hoewel de Kruibeekse coalitiepartijen CD&V en SamenVoorKruibeke bij de verkiezingen in 2012 geen opvolgers hadden vermeld op de voordrachtsakte voor de OCMW-raad, wordt de verkiezing nu uiteindelijk definitief rechtsgeldig verklaard. De Oost-Vlaamse Raad voor Verkiezingsbetwistingen gaf eerder in februari 2014 al groen licht en nu wordt ook het beroep door de Raad van State definitief verworpen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW kan zijn werking dus ongestoord verderzetten. "Eind goed, al goed. Het heeft ons heel wat tijd en moeite gekost, maar ik heb steeds geloofd in een goede afloop. Ik ben content dat de definitieve uitspraak er nu is", zegt OCMW-voorzitster Pia De Monie.

Volgens N-VA was de voordrachtsakte bij de verkiezingen van oktober 2012 niet ontvankelijk omdat de twee coalitiepartners niet voor elke kandidaat één of meerdere kandidaat-opvolgers hadden aangeduid. Nadat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen deze klacht had verworpen, stapte N-VA naar de Raad van State.

In hun verweer verwezen CD&V en SamenVoorKruibeke onder meer naar het officieel voordrachtsmodel van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, waarin sprake is van 'eventuele' opvolgers. Die eventualiteit wordt tot drie maal toe voorgesteld. Het Agentschap heeft zo zelf fouten in de hand gewerkt, stelde de verdediger van CD&V en SamenVoorKruibeke. Omdat deze onduidelijkheid in zoveel gemeenten voor problemen zorgde, besliste de wetgever ondertussen al om bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2019 de vermelding van een opvolger een ‘mogelijkheid’ in plaats van een ‘verplichting’ te maken.

Een ander argument dat ter verdediging werd aangehaald, was het feit dat er geen opmerkingen werden geformuleerd bij het in ontvangst nemen van de voordrachtakten, noch bij de aanvaarding in de gemeenteraad van 2 januari 2013. Op deze manier werd de voordracht impliciet ontvankelijk verklaard. De Raad van State had het antwoord van het Grondwettelijk Hof op een prejudiciële vraag over de eventuele schending door het Gemeentedecreet van de Grondwet afgewacht. Daarom liet de beslissing een tijdje op zich wachten.

Het college van burgemeester en schepenen van Kruibeke is tevreden met dit eindarrest. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn kan nu zijn werking ongestoord verderzetten.