Om de Barbierbeek te beschermen tegen erosie en sedimentvorming – wat kan leiden tot wateroverlast – startte de provincie Oost-Vlaanderen een project op voor verwerving, inrichting en beheer van bufferstroken langsheen de oevers.

De Barbierbeek ontstaat in Sint-Niklaas en bij Kruibeke mondt ze uit in de Schelde. De beek loopt grotendeels pal op de grens tussen de fusiegemeenten Bazel en Kruibeke. De waterloop kronkelt zich door een beschermd landschap van bolle akkers en vormt samen met de Groendambeek en de Kleine Pismolenbeek de Driebekenvalei, één van de mooiste waterplekjes van Vlaanderen.

Maar de natuur kan soms wreed zijn en in het verleden veranderde dit lieflijk beekje al meermaals in een kolkende stroom die verder stroomafwaarts vele Kruibekenaars natte voeten bezorgde.

Akkerland

“De druk op de beek was groot, omdat op heel wat plaatsen de oevers tot tegen de beek in gebruik waren als akkerland”, zegt schepen van Milieu en natuur Erik Blommaert.

“Om de Barbierbeek als meanderende waterloop te beschermen tegen erosie en sedimentvorming heeft de dienst Integraal Waterbeleid van de Provincie een deel van de beek opnieuw ingericht”, gaat gedeputeerde van waterbeleid Peter Hertog (SP.A) verder.

“Over een strook van 600 meter in vogelvlucht, maar dat is in realiteit door de vele bochten over zo'n 1.200 meter lengte, werd op de linkeroever een brede bufferstrook aangelegd in gras. Populieren, wilgen en zwarte els zullen het oorspronkelijke landschap helpen herstellen. En op de rechteroever is een laarzenpad aangelegd dat aansluit op het bestaande knuppelpad van vzw Kruin.”

De totale kostprijs van de heraanleg bedroeg 60.000 euro.

 

 

Bron: Gazet van Antwerpen