Kruibeke bereidt zich stilaan voor op de definitieve opening van zijn polders. Tot nu toe stond het gebied bekend als het Gecontroleerd Overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde, met als werknaam de ‘Polders van Kruibeke’. Het college van burgemeester en schepenen besliste daarom om, samen met Waterwegen en Zeekanaal nv en het Agentschap voor Natuur en Bos, op zoek te gaan naar een nieuwe naam voor het overstromingsgebied. Iedereen werd uitgenodigd om een voorstel in te dienen en er kwamen niet minder dan 175 suggesties toe.

Uit alle inzendingen werd de naam ‘Polders van Kruibeke’ verkozen. Wat dus voorheen de werktitel voor het gebied was, bleek nu ook meest te voldoen aan alle criteria die werden gedefinieerd. “Dit geeft aan dat de naam goed in de mond ligt en voldoende specifiek was”, verduidelijkt burgemeester Stassen. “Het was een moeilijke keuze, maar we hopen dat zowel de inwoners van Kruibeke als onze partners en bezoekers zich kunnen vinden in de naam ‘Polders van Kruibeke’. We merken ondertussen dat het ruime publiek stilaan de weg vindt naar ons prachtig natuurgebied. Zowel fietsers als wandelaars ontdekken de vele mogelijkheden van de polder maar ook van mooie historische dorpen. Het is dan ook goed dat de naam van onze gemeente in de nieuwe naam vervat zit.”

Het gemeentebestuur ging in haar naamkeuze niet over één nacht ijs. Er werd een heel proces gestart, waarbij ook de belanghebbende partners werden betrokken. Schepen Blommaert licht toe: “Uit de 175 inzendingen, selecteerde een jury een shortlist van 10 namen. Vervolgens maakte het college van burgemeester en schepenen een selectie van drie namen die binnen de bestuursvisie pasten. Deze drie namen werden voorgelegd aan alle partijen die onze polders mee ontwikkeld hebben of daar in de toekomst een belangrijke rol in zullen spelen: de gemeentelijke cultuurraad en milieuraad, de gemeentelijke stuurgroep voor toerisme, Waterwegen en Zeekanaal nv, het Agentschap voor Natuur en Bos, Toerisme Waasland, Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen. Uiteindelijk nam de gemeenteraad op 18 december de eindbeslissing.”

Aan de wedstrijd die de gemeente uitschreef, was een prijs verbonden. Omdat meerdere personen de naam ‘Polders van Kruibeke’ hadden ingestuurd, werd uit de inzenders één winnaar geloot. Het was Paul Volckerick uit Kruibeke die tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op 4 januari de prijs in ontvangst mocht nemen. Wat kon het bestuur hem beter aanbieden dan een ritje met de quattrocycle door het gebied, onder begeleiding van een ervaren gids, met daarna een lekkere poldermenu voor twee personen.