Vanuit de wetenschap dat het sociaal-psychologische een belangrijke factor is bij zeker een aantal sociale huurders, groeide een samenwerking tussen Geestelijke GezondheidsZorg, o.a. Beschut Wonen Waasland en psychiatrie Sint-Lucia, en Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting.
Binnen deze samenwerking worden mensen begeleid waarbij zowel psychische als gedragsmatige problemen worden aangepakt. Deze begeleiding moet het mogelijk maken dat deze mensen niet helemaal uit de boot vallen.

De gemeenten Kruibeke en Beveren zullen aan deze samenwerking jaarlijks een toelage geven zodat een voltijdse medewerker hiervoor kan aangeworven worden. Deze zal zowel Beverse als Kruibeekse dossiers opvolgen.