Vanaf 1 januari a.s. verdwijnen de grijze vuilzakken uit ons straatbeeld. Het restafval zal vanaf dan enkel nog via afvalcontainers worden opgehaald. Deze containers dienen eenmalig aangekocht te worden.

Begin september krijgt elk gezin een brief van Ibogem met alle nodige info om deze overschakeling goed van start te laten gaan.

Hier alvast enkele punten daarover:

Uit resultaten van andere Wase gemeenten die reeds met dit systeem werken, blijkt dat

-het aantal kg restafval per ophaalbeurt merkelijk vermindert. Immers, de afvalcontainer wordt bij elke ophaalbeurt gewogen en de aanbieder betaalt volgens het gewicht restafval dat hij aanbiedt. Het aankopen van grijze huisafvalzakken is een kost die dan wegvalt;

-mensen veel beter sorteren, GFT en PMD worden nu juister in de daartoe bestemde container of afvalzak gedeponeerd;

-het gedaan is met gescheurde huisvuilzakken door kattenklauwen en vogelsnavels;

De tegemoetkoming voor mensen met incontinentieproblemen of andere medische problemen blijft bestaan.

LEES AANDACHTIG DE FOLDER. Jouw container moet je voor 1 oktober bestellen online of via de antwoordstrook van de folder.