Het gemeentelijk beleid wil de nood-speel-o-theek die tijdens de coronacrisis ontstond, bestendigen.
De doelgroep is alle gezinnen uit Kruibeke met kinderen tussen 0 en 12 jaar. Ze wordt ondergebracht in het voormalig computerlokaal van Het Dorpshuis in Rupelmonde.
Om dit praktisch operationeel te maken worden daar de muren en het plafond geschilderd, de nodige schappen en bakken aangeschaft, software voor de registratie van hetgeen voorhanden is en uitgeleend wordt. Er wordt bekeken of dit laatste geïntegreerd kan worden in bestaande programma’s van de gemeente of de bib.
Het is de bedoeling dat de speel-o-theek om de 2 weken open zal zijn op woensdag van 14 tot 17 uur.

Speelgoed is er momenteel voldoende.

Een personeelslid en een vrijwilliger zorgen dat alles vlot kan verlopen. Buiten de openingsuren wordt de opvolging gedaan door personeelsleden van het Inloophuis en het Huis van het Kind.

Jaarlijks zal de werking geëvalueerd worden en waar nodig bijgestuurd. Opdat iedereen die hierbij betrokken is, zou weten waaraan en waaraf, is een huishoudelijk reglement opgesteld.