Toen mij verleden jaar het beheer van de CD&Vwebsite van afdeling Kruibeke werd toevertrouwd, was het (zonder enige introductie in Typo3) een onbegonnen werk om dit binnen redelijke tijd tot een goed einde te brengen. Uiteindelijk kreeg ik groen licht voor een eigen domeinnaam met een website gemaakt met Drupal. Dit is een erg goed en bekend systeem, waarmee ook trouwens de nationale website wordt gemaakt.

Héél groot was mijn vreugde toen ik op de dag van de afdeling in het najaar vernam dat men de afdelingswebsite zou vernieuwen op basis van Drupal en niet langer met Typo3. In mijn onstuimige drang om vooruit te komen wilde ik heel graag mee werken aan het pilootproject. Dit gaf mij niet enkel de gelegenheid om eindelijk een goed werkende afdelingswebsite voor Kruibeke te maken, we konden tevens onze suggesties en wensen kwijt, die dan vooraleer het project landelijk ontrold werd, in het project werden opgenomen!Ampersand

Op de kick-off van de vernieuwde websites op 18 december konden we kennismaken met de vernieuwde huisstijl. De nieuwe mogelijkheden werden belicht en het zag er veel belovend uit. Enkele dagen later, - ook omdat ik goed vertrouwd ben met Drupal- maar toch na stevig doorwerken, was de website klaar. Als mooi Kerstcadeau ging onze website online nét voor kerstavond. Afdeling Kruibeke was aldus de éérste en enige die een vernieuwde website had in 2010!

Op menige nieuwjaarsreceptie heb ik duchtig gefotografeerd en gefilmd en gezegd waar men ons kon vinden. De foto's online zetten is erg eenvoudig. De video's moesten eerst verknipt en bewerkt worden. Het beeldmateriaal wekte veel interesse op. Menigeen vroeg foto's in hoge resolutie om af te drukken. Hierdoor kreeg de website onmiddellijk enige bekendheid en tal van bezoekers over de vloer.

Wij zijn zeer blij met de aandacht die ons werk nu krijgt. Indien gewenst bied ik hulp en goede raad om ook van start te gaan met je eigen afdelingswebsite.

Hier vind je Ampersand van februari 2011 we staan op pagina 18.

Hier vind je het welkomstwoord van onze voorzitter bij de opening van de vernieuwde website

Johan Arnout
Webmaster CD&V Kruibeke

>