Op vrijdag 7 november 2014 startte CD&V-werkgroep Vrouw & Maatschappij haar jaarlijkse 'Witte Lintjes'-campagne tegen geweld op vrouwen. In onze gemeente werd op zaterdag 22 november actie gevoerd. Vrouw & Maatschappij deelde Witte Lintjes uit aan de Carrefour in Rupelmonde. Voorbijgangers ontvingen ook een flyer met beleidseisen om gezinsdrama’s te voorkomen.

We focussen met onze actie op een moeilijk en gevoelig thema waar we steeds vaker over horen in het nieuws. In België bestaat er echter geen enkele structuur om het fenomeen in te dijken. Zelfs in de politiestatistieken ontbreekt een aparte categorie voor familiemoorden. Er wordt te weinig ingezet op onderzoek naar de oorzaken, risicofactoren en efficiënte maatregelen om gezinsdrama’s te voorkomen.

Uit buitenlands onderzoek blijkt dat in tijden van financiële crisis het aantal gezinsmoorden dreigt toe te nemen. Bij elke procent stijging in het werkloosheidscijfer stijgt het aantal zelfdodingen en familiedodingen met 0,8%. Ook de toename van psychische problemen in de maatschappij verhoogt het risico op gezinsmoorden. Bijna 60% van de daders van gezinsdrama’s leed dan ook aan een depressie. Een kwart daarvan waren vrouwelijke daders. Een snelle regeling van de terugbetaling van psychotherapie dringt zich dus op. Huisartsen moeten aangemoedigd worden om hun patiënten de stap naar psychotherapie te laten zetten. Gezinnen en (ex-)partners moeten ook beter ingelicht worden wanneer de patiënt uitbehandeld is en na opnames terug naar huis komt.

Ook huiselijk geweld is een niet te onderschatten risicofactor. In ruim een kwart van gevallen is het een eerste signaal voor een gezinsdrama. Een totaalpakket van begeleiding voor zowel kinderen, dader en slachtoffer, als van het koppel en het gezin samen ontbreekt zeer vaak in de hulpverlening. De therapie kan opgelegd worden door justitie, maar moet ook gevolgd kunnen worden op vrijwillige basis. Om dat te kunnen waarmaken zijn meer plaatsen in de hulpverlening nodig. Die uitbreiding zal er ook voor zorgen dat de begeleiding vroeger kan starten.

Met deze actie wil Vrouw & Maatschappij een aantal beleidsvoorstellen op de agenda zetten om mensen beter te wapenen tegen de omstandigheden waarin deze gezinsdrama’s plaatsvinden.

Wie een Wit Lintje draagt zegt daarmee:

  • Geen geweld te plegen
  • Geweld ook niet oogluikend toe te laten of te verzwijgen
  • Geweldplegers aan te zetten om hulp te zoeken
  • Iedereen te overtuigen om geweld te doen stoppen