Ook vandaag zetten we graag een Kruibekenaar met een goed hart, in de kijker:
#weekvandevrijwilliger #kruibeke Jan is voorzitter van mondiale raad van Kruibeke. Voorheen heette dat GROS: Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking.
Jan, wat doen mensen die met ontwikkelingssamenwerking bezig zijn?
zorgen dat een bepaalde groep van mensen die minder kansen en mogelijkheden hebben, een beter leven krijgen. En dat kan zowel hier in Kruibeke zijn als waar dan ook ter wereld.
Wat doet de mondiale raad eigenlijk?
Daarin kunnen alle mensen, verenigd of niet, zetelen die op welke manier dan ook met ontwikkelingssamenwerking bezig zijn. Zo hebben we ook het systeem van inleefreizen uitgebouwd. Jonge mensen (17-25 jaar) krijgen een subsidie van €250 als ze bv in het kader van een stage voor een bepaald project op inleefreis gaan, soms via organisaties als Broederlijk Delen, Vredeseilanden, Bouwkampen, … Deze subsidie moet dan wel besteed worden aan het project waaraan zij deelnemen. Hun ervaringen komen ze achteraf toelichten op de mondiale raad.
Enkele jaren geleden werkten we in gans het Waasland aan bewustmaking over het thema genitale verminking. Marleen De Temmerman is toen komen spreken. Enkele weken later sprak Assita Kanko, afkomstig uit Burkina Faso en nu al jarenlang politica in het Busselse, die als jong meisje in Burkina Faso ook slachtoffer werd van deze praktijk, ons toe vanuit haar persoonlijke ervaring.
Momenteel zijn we bezig met “Schone Kleren-actie”. We willen bereiken dat, vooral grote kledingketens, bewust de productie van hun kleding enkel uitbesteden aan firma’s die geen kinderen tewerkstellen en die hun werknemers menswaardige arbeidsomstandigheden en een menswaardig loon geven.
Hoe ben je ertoe gekomen om in de mondiale raad mee te werken?
Van toen ik jonge twintiger was, werk ik reeds als vrijwilliger. Eerst bij KWB als lid van het dagelijks bestuur in Rupelmonde, later ook in het Waasland en in diverse nationale werkgroepen.
In de mondiale raad ben ik terecht gekomen door het project rond Burkina Faso dat hier startte in 2002 vanuit Wereldsolidariteit. Eerst werkten we daar in de gezondheidszorg. Momenteel steunen we de lagere school en ook mensen die verder studeren.
Later heb ik het voorzitterschap van deze raad op mij genomen. Dat kan ik alleen maar doen omdat er een geweldige ploeg leden is in de mondiale raad en omdat er een heel goede medewerking is vanuit de gemeentelijke diensten.
Wij zijn steeds op zoek naar mensen die vanuit Kruibeke op één of andere manier bezig zijn met ontwikkelingssamenwerking, hoe miniem dit ook is, en wij kijken steeds uit naar meer 'inleefreizigers' vooral ook jongens !!!
Hoeveel tijd besteed je aan deze raad?
De raad komt 4x per jaar samen en op voorhand nog eens met een beperkter aantal mensen om die bijeenkomst voor te bereiden.
De werkgroepen rond projecten vragen natuurlijk ook aandacht. Zo organiseren we in Kruibeke wereldfeest Umunsi Mukuru (wat betekent 'groot feest'). Sinds een drietal edities heet dit feest 'Wereldfeest'. Tevens werken we rond duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, inleefreizen, en ijveren we ervoor dat onze gemeente een Fair Trade gemeente blijft. Wie hierover meer wil weten neemt gerust een kijkje op de site Mondiaal Beleid van de gemeente Kruibeke.
Wat doet dit vrijwilligerswerk met jou als mens?
de verrijking die het samenwerken met andere mensen geeft, het leren kennen van andere culturen als vrijwilliger, de respons die je krijgt van mensen die je hebt mogen helpen, het sociale aspect hieraan is geweldig!
We hebben een overenthousiaste Jan mogen interviewen die geweldig in zijn sas is als hij over zijn vrijwilligerswerk spreekt. Dat doet deugd, zulke mensen zijn een weldaad voor de samenleving.