WITTE LINTJESACTIE

van 8 tot 25 november 2019.

Witte lintjesactie, in 1991 gestart in Canada, is nu al elk jaar in meer dan 70 landen. Zij beoogt de mensen meer bewust te maken van de problematiek rond geweld op vrouwen zowel als op mannen.

 

Het lintje dragen toont jouw engagement om geen geweld te plegen, geweld niet oogluikend toe te staan of te verzwijgen, slachtoffers én geweldplegers aan te zetten om hulp te zoeken en iedereen te overtuigen om geweld te doen stoppen.

De actie dit jaar focust zich op de zorgcentra. Een plek waar slachtoffers terecht kunnen voor medische én psychologische zorg, waar forensisch onderzoek gebeurt, waar slachtoffers klacht kunnen neerleggen bij een daarvoor speciaal opgeleide zendeninspecteur van de politie. Er wordt ook nazorg geboden aan de slachtoffers.

In België zijn er 8,5 aangiftes van verkrachting per dag! 25% is jonger dan 18 jaar.

Vrouw & Maatschappij wil dat er specifieke informatiecampagnes komen over de zorgcentra na seksueel geweld en voor de mogelijkheid tot langere bewaring van DNA-stalen die worden afgenomen in het zorgcentrum. Zo kan er ook later nog klacht worden ingediend.

Momenteel zijn er 3 zulke centra in België: één in Gent, Brussel en Luik. V&M wil dat er meerdere komen, minstens één per provincie en op max. 1 uur afstand reistijd voor iedereen.