Witte lintjes actie

19-11-2010

Op 19 november was er de Witte Lintjesactie van Vrouw & Maatschappij. Vrouw & Maatschappij kaart dit jaar het gebruik aan van geld als wapen in partnergeweld.
Een vrouw die het slachtoffer is van fysiek en psychisch geweld ervaart immers ook vaak economisch geweld. Toch blijft ze vaak samen met haar gewelddadige partner omwille van financiële redenen.
Zo werden vorig jaar 1.608 gevallen van economisch geweld geregistreerd.

Met het uitdelen van een wit lintje en een flyer wil V&M er voor ijveren dat de economische aspecten van partnergeweld worden erkend en geregistreerd. Voor politie, justitie en hulpverlening ziet zij hiervoor een duidelijke taak weggelegd.
Maar ook erkende schuldbemiddelaars, zoals OCMW’s, moeten alert zijn voor geldgeweld omdat het vrouwen dwingt bij hun gewelddadige partner te blijven.

Tenslotte pleit V&M voor een vlottere uitbetaling van de alimentatie.
Via de opname van een zorgtijdovereenkomst in het huwelijkscontract waarin afspraken worden gemaakt over rolverdeling binnen het gezin en over een vergoeding bij echtscheiding wanneer een van beide partners in onderling overleg minder buitenshuis gaat werken om zorg op te nemen.
DAVO (Dienst voor Alimentatievorderingen) moet op een vlottere en efficiëntere manier niet-betaalde alimentatie kunnen uitbetalen.

 

hier vind je enkele foto's van de actie