Doorgangswoningen in Rupelmonde - Kruibeke gaat voor CO2-neutraliteit tegen 2020
Kruibeke
N°3 - 03/05/2014
 
 

Nieuwe doorgangswoningen in Kruibeke

Vanaf mei 2014 kan het OCMW Kruibeke comfortabele doorgangswoningen ter beschikking stellen van mensen die in tijdelijke woningnood verkeren. In de nieuw ingerichte appartementen kunnen ze een overgangsperiode overbruggen in hun zoektocht naar een nieuwe, betaalbare woning. Op deze manier wordt vermeden dat ze in een neerwaartse spiraal van bestaansonzekerheid komen. Er zijn twee appartementen voor een alleenstaande of koppel voorzien, eventueel uitbreidbaar met een bijkomende slaapkamer voor een gezin.

Een doorgangswoning biedt een oplossing voor mensen die dakloos werden om verschillende redenen: door een brand, familiale conflicten, een gerechtelijk bevel tot uitdrijving, een onbewoonbaarverklaring… ‘En die nood is er zeker in Kruibeke’, stelt OCMW-voorzitter Pia De Monie. ‘Aangezien er weinig betaalbare woningen zijn in onze gemeente, zijn deze doorgangswoningen onmisbaar om de functie van het OCMW als sociaal vangnet te kunnen waarmaken.’

Een tijdje geleden kon nog crisisopvang worden aangeboden in twee huizen die ter beschikking werden gesteld door de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting. Het OCMW huurde ook drie woningen buiten het sociale huurstelsel. Al deze mogelijkheden zijn weggevallen of zullen binnenkort wegvallen.

Daarom werd ondertussen gewerkt aan de creatie van twee appartementen op de zolder van de woning G. De Cremerstraat 36. Op die manier wordt het vroegere huis De Mesmaecker op alle verdiepingen benut: Op het gelijkvloers organiseert het gemeentebestuur de buitenschoolse kinderopvang, op de 1e verdieping bevindt zich het dorpshuis De Duizendpoot, op de 2e verdieping wonen enkele jonge vluchtelingen in het lokaal opvanginitiatief, en op de 3e verdieping kunnen voortaan dus 2 alleenstaanden, 2 koppels of gezinnen tijdelijke huisvesting vinden.

Vanaf 1 mei 2014 worden de doorgangswoningen opengesteld voor bewoning. De technische diensten van OCMW en gemeente hebben prachtig werk geleverd. Het comfort ligt duidelijker hoger dan in de doorgangswoningen die vroeger werden aangeboden. Voor de realisatie van deze doorgangswoningen ontving het OCMW een subsidie van de Nationale Loterij van 2 x 37.500,00 euro.

De huurprijs bedraagt 350 euro per maand of 450 euro per maand indien de bijkomende slaapkamer wordt gebruikt. De energiekosten worden afzonderlijk aangerekend. Er wordt telkens een overeenkomst opgesteld die naargelang de nood van 1 dag tot maximum 4 maanden kan lopen. Op deze manier wil het OCMW de gebruikers stimuleren om zo snel mogelijk door te stromen naar een definitieve huisvesting. De sociale dienst van het OCMW zal de gebruikers hierbij begeleiden.

 Kruibeke gaat voor CO2-neutraliteit tegen 2020

Op dinsdag 29 april 2014 ondertekende burgemeester Jos Stassen van Kruibeke de burgemeestersconvenant in Vilvoorde, onder goedkeurend oog van schepen voor Energie Kris Smet.

Kruibeke is de eerste gemeente van het Waasland die deze convenant ondertekent. Op maandag 5 mei 2014 wordt dit ook aan de gemeenteraad ter bekrachtiging voorgelegd.

De ‘Convenant of Mayors’ is een oproep van de Europese Commissie waarbij lokale besturen zich vrijwillig engageren om tegen 2020 binnen hun grondgebied 20 % CO2-reductie te behalen

of zelfs nog beter te doen. De Kruibeekse gemeente- en OCMW-raad werden daarom door distributienetbeheerder Eandis uitgenodigd om de interactieve tentoonstelling ‘Living Tomorrow 2020’ in Vilvoorde te bezoeken. Daar maakten ze in het ‘Huis van de Toekomst’ kennis met innovatieve technieken en tendensen in de wereld van de energiedistributie.

De ambitie van Kruibeke reikt zeer ver. Samen met haar partners Eandis, Ilanga en BBL wil ze tegen 2020 CO2-neutraal en energieneutraal zijn. ‘Deze ambitie werd in 2013 al opgenomen in

onze visietekst rond energie’, licht schepen Smet toe. ‘De concrete uitwerking gaat dit jaar van start.

In de komende weken zullen ook de personeelsleden en bevolking over onze ambities worden geïnformeerd.’