Zalig Pasen
Kruibeke
N°6 - 15/04/2017
 
 

Wij Wensen je een Zalig Pasen!


één centraal administratief centrum voor OCMW en gemeente samen - toegankelijk voor iedereen

Toegankelijker gemeentehuis en nieuw gemeenschapscentrum brengt  burgers dichter bij elkaar

Het gemeentebestuur streeft naar een steeds betere kwaliteit van dienstverlening en een klantgerichte, moderne en efficiënte organisatie.

Tevens riep de Vlaamse Regering de Vlaamse gemeenten en OCMW’s op om tegen 2019 politiek en ambtelijk-organisatorisch verregaand te integreren. 

Deze bovenstaande redenen en daarbij de noodzaak tot een toegankelijker gemeentehuis heeft het gemeentebestuur doen beslissen om een verbouwingsproject voor “De Brouwerij” uit te werken.

Alle administratieve diensten van gemeente en OCMW  zullen samen worden ondergebracht in één administratief centrum , “De Brouwerij” en dit met het gloednieuwe concept van het zogenaamde front-office en back-office.

Lees meer ›


betere dienstverlening en duurzame werkmethode gemeente en OCMW door front office en back office werking

Enerzijds zal er in het front-office-gedeelte een onthaal zijn met themabalies voor oa de dienst bevolking, burgerlijke stand, stedenbouw en milieu. Anderzijds zullen er ook ontvangstruimtes komen waar vertrouwelijke gesprekken kunnen plaatsvinden onder meer voor sociale dienstverlening. Bijkomende is er ook ruimte voor nieuwe vergaderlokalen voor overleg met burgers, verenigingen, bedrijven etc.  In het back-office gedeelte zal het gemeentepersoneel op een moderne en efficiënte manier kunnen werken. Het nieuwe werken. En dit alles in de huidige ruimtes van “De Brouwerij”.


Lees meer ›


Op korte termijn worden via het investeringsbudget van de brandweerzone Waasland de nodige stappen gezet voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne op de site van het gemeentehuis.
 
Als de Brandweerzone Waasland groen licht geeft voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne komt op het er op de plaats waar nu de brandweercafetaria staat ruimte vrij voor de realisatie van een modern ‘gemeenschapscentrum’, dat aansluit aan het zeer grondig gerenoveerde administratief centrum. Dit gemeenschapscentrum zal oa. een eigentijdse bibliotheek en een nieuwe ontmoetingszaal voor minstens 150 bezoekers omvatten.

Nieuw gemeenschapscentrum met bib en ontmoetingszaal

Binnen dit project wordt ook een grondige renovatie voorzien van het voorste gedeelte van het bestaande gemeentehuis. De historische gevels aan de straatzijde blijven behouden maar binnenin worden de huizen getransformeerd tot polyvalente ruimtes die ter beschikking worden gesteld voor verschillende gemeenschapsfuncties.

Uiteraard zal ook het binnenplein en de toegang ertoe heraangelegd worden.

Omdat de verbouwingswerken zo ingrijpend zijn, zullen de gemeentediensten en de bibliotheek tijdelijk moeten verhuizen, dit vermoedelijk in de loop van de eerste helft van 2018. Als alles volgens planning verloopt, hoopt de gemeente zowel het nieuwe administratieve centrum als het gemeenschapscentrum in de tweede helft van 2019 in gebruik te kunnen nemen.

Dit alles zal er toe leiden dat in de toekomst, het gemotiveerde gemeentepersoneel in betere en moderne werkomstandigheden de burger ten dienste zal kunnen staan. Als CD&V zijn wij ook zeer tevreden dat er binnen dit belangrijke nieuwe project ten volle rekening wordt gehouden met toegankelijkheid en duurzaamheid. Zowel het personeel (mbt werkomgeving) als de inwoners van Kruibeke (mbt dienstverlening) zullen er dus wel bij varen. Een win-win situatie voor iedereen. Wij kijken er alvast naar uit!


Bezoek aan WZC Poldervliet

Onder een stralende lentezon brachten 23 CD&V Senioren op 30 maart een bezoek aan WZC POLDERVLIET. Na een welkomstwoord door directrice Nathalie Goethals, kregen de senioren een uitgebreide en informatieve rondleiding. Het bezoek startte op de tweede verdieping waar zich tweepersoons appartementen bevinden. We konden ook een kijkje nemen in de ruime eenpersoonskamers. Op het gelijkvloers bevindt zich de refter met terras en burelen. Tenslotte bezochten we de ontspanningsruimten in de kelder. Na deze boeiende rondleiding konden we op het terras van de cafetaria gezellig genieten van koffie en taart onder een stralend zonnetje. Rond 17.00 uur keerde iedereen voldaan huiswaarts. Hubert De Gendt, CD&V Senioren


Vlaamse Energie-lening

Als je aan je woning werken wil uitvoeren om energie te sparen (bv. isolatie, zonnepanelen, hoogrendementsglas,…) dan kan je die werken laten financieren door een Vlaamse Energielening van de Vlaamse overheid.

Als inwoner van Kruibeke kan je hiervoor bij Interwaas terecht, het energiehuis in het Waasland. Met die lening kan je maximaal 10.000 euro ontlenen op 5 jaar, tegen een rentevoet van 2%.

Voor alle woningen en appartementen in Kruibeke, (ook Sint-Niklaas en Waasmunster) wordt de Vlaamse energielening renteloos (met 0% interest) aangeboden voor energiebesparende werken, dit omdat het gemeentebestuur extra wil inzetten voor ons milieu en klimaat en voor energiebesparende ingrepen.

De rentelast van 2% wordt overgenomen door de gemeente. Ook kandidaat-kredietnemers die tot een sociale kansengroep behoren en particulieren die hun woning via een sociaal verhuurkantoor aan mensen uit de sociale kansengroep verhuren, kunnen een renteloze energielening krijgen.

Onder kwetsbare groepen wordt verstaan:

  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds;
  • personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 17.649,88 euro, verhoogd met 3.267,47 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is
  • personen die in schuldbemiddeling zitten en hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  • personen die het OCMW begeleidt, omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen.
De lijst van welke investeringen in aanmerking komen en alle verdere informatie over de Vlaamse Energielening is verkrijgbaar via: http://www.interwaas.be/projecten/vlaamse-energielening . Je kan ook contact opnemen met Interwaas – Lamstraat 113 – 9100 Sint-Niklaas – tel. 03 780 52 00 – energieleningen@interwaas.be.


Op stap door Kruibeke

Op 20 april neemt Vrouw en Maatschappij je mee op stap door Kruibeke en luistert naar verhalen van kansarmoede en vrijwilligers.

 

Lees meer ›

 
Het gemeentebestuur van Kruibeke wil de dienstverlening van de lokale overheid zo dicht mogelijk bij de burger brengen.
Het verder digitaliseren van de dienstverlening, het aanpassen van de openingsuren van de gemeentelijke diensten en het samen brengen van alle overheidsdiensten (gemeente , OCMW, politie en brandweer) op één site is een beleidskeuze waar CD&V achter staat. Om dit te realiseren zijn op de site van het gemeentehuis investeringen nodig.  
 
In deze nieuwsbrief kan u lezen dat we de OCMW en gemeentelijke administratie willen samen brengen onder één dak in de Brouwerij met een onthaalbalie en modern ingerichte bureau’s. 
Het gerenoveerde gemeentehuis zal geen doolhof met trappen meer zijn maar voor iedereen volledig toegankelijk worden.
Door de herinrichting van de bureau’s zullen nieuwe moderne werkmethodes ingevoerd worden.
Dit geeft ons de kans om de dienstverlening nog efficiënter te maken en de werkomstandigheden van het personeel te optimaliseren.
Voor CD&V is dit het belangrijkste project omdat mensen belangrijker zijn dan stenen.  
 


Filip vercauteren voorzitter - fractieleider

Op geregelde tijdstippen krijg je CD&V Nieuws in je brievenbus.

Voortaan kan je tussentijdse berichten van CD&V Kruibeke via deze Elektronische nieuwsbrief ontvangen.
Heb je hulp nodig, mail dan even naar Johan Arnout 

Zo blijf je van uit de eerste hand op de hoogte van wat er in onze gemeente gebeurt.

Inschrijven op de elektronische nieuwsbrief kan door hier te klikken